ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

مکانیکی و ته کارگاهی

مکانیکی و ته کارگاهی

تاریخ بروزرسانی : 03/05/03

میانگین خرده بار: 11,500

میانگین عمده بار: 13,125

در کارگاه های مختلف یا تعمیرگاه ها که به نوعی با قطعات آهن و فولاد مرتبط هستند عملیات مختلف برشکاری، جوشکاری، ، فرزکاری و .... سبب می شود تا قطعات کوچک آهنی یا قطعاد مازاد آهنی تولید شود که قابل بازیافت هستند. به این ضایعات مکانیکی و ته کارگاهی یا ریزبار کارگاهی گفته می شوند. این نوع ضایعات نسبت سایر درجات آهن ارزش پایین تری دارند.

بیشتر