ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

سیم روکشدار درهم

سیم روکشدار درهم

تاریخ بروزرسانی : 03/05/04

میانگین خرده بار: 104,583

میانگین عمده بار: 133,250

ضایعات سیم روکشدار درهم شامل ضایعات انواع سیم های روکشدار از افشان مسی، نیمه افشان، سیم نایلون، سیم ارت و ... می باشد که ارزش آن در مقایسه با ضایعات سیم لاکی و سیم افشان مسی پایین تر است

بیشتر