ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

سیم روکشدار درهم

سیم روکشدار درهم

تاریخ بروزرسانی : 03/04/02

میانگین خرده بار: 115,000

میانگین عمده بار: 154,250

ضایعات سیم روکشدار درهم شامل ضایعات انواع سیم های روکشدار از افشان مسی، نیمه افشان، سیم نایلون، سیم ارت و ... می باشد که ارزش آن در مقایسه با ضایعات سیم لاکی و سیم افشان مسی پایین تر است

بیشتر

بنگاه خود را از اینجا پین (سنجاق) کنید 😉 پین کردن بنگاه

نام بنگاه شما

استان - شهر