ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

لوله مسی

لوله مسی

تاریخ بروزرسانی : 03/04/02

میانگین خرده بار: 433,500

میانگین عمده بار: 459,200

لوله مسی که انواع مختلفی دارد در صنایع مختلف به ویژه انتقال آب، صنایع برودتی و حرارتی، زهکشی، تخلیه فاضلاب و آب آبیاری و کشاورزی ، آب‌پاش های آتش نشانی و توزیع گاز سوختی مورد استفاده قرار می گیرد. این لوله ها سازگاری زیادی با محیط زیست دارند. همچنین شکل پذیر، ایمن، مستحکم، منعطف و مقاوم در برابر خوردگی هستند. لوله های مسی جز ضایعات ذوبی مس هستند ولی در صورتی که بار یکدست از اضافات و خرده لوله های مسی باشد نسبت به بار ذوبی ارزش بیشتری دارد به همین دلیل در دسته بندی جداگانه ای قیمتگذاری می شود.

بیشتر