ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات چدن ریزبار

بنگاه وحید

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

02/07/06

مشاهده

انبار منتظریان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,000

14,000

02/07/05

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

16,500

16,500

02/07/05

مشاهده

بنگاه پویا ملکی

گیلان - رودسر

گیلان

13,800

13,800

02/07/05

مشاهده

ذوب آهن سپهر شرق

آذربایجان شرقی - عجب شیر

آذربایجان شرقی

13,000

13,000

02/07/05

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

14,700

14,700

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

14,500

14,500

02/07/05

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

14,500

14,500

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات بیات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

14,000

14,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه صفایی تبار

مرکزی - اراک

مرکزی

14,500

14,500

02/07/04

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

15,000

15,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه شهسواری

تهران - ملارد

تهران

14,000

14,000

02/07/04

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

14,500

14,500

02/07/04

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

14,200

14,200

02/07/04

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

16,500

16,500

02/07/04

مشاهده

اهواز فلز

خوزستان - اهواز

خوزستان

11,500

11,500

02/07/03

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

16,000

16,000

02/07/02

مشاهده

انبار ضایعات سلیمانی

مرکزی - اراک

مرکزی

14,500

14,500

02/07/02

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

16,000

16,000

02/07/02

مشاهده

رنگین بار بهنیایی

همدان - همدان

همدان

16,000

16,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

15,000

15,000

02/07/01

مشاهده

بنگاه امیر

تهران - تهران

تهران

16,200

16,200

02/06/31

مشاهده

بنگاه آرش

همدان - همدان

همدان

15,000

15,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

16,000

16,000

02/06/30

مشاهده