ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات کارت گرافیک

نام مرکز
شهر
قیمت
بروزرسانی

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

260,000

260,000

01/05/13

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

240,000

240,000

01/05/13

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

250,000

250,000

01/05/12

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

ری

300,000

300,000

01/05/09

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

300,000

300,000

01/05/06

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

بهارستان

280,000

280,000

01/05/05

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

280,000

280,000

01/05/02

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

پاکدشت

290,000

290,000

01/04/21

مشاهده

استوک معصومی

تهران - رباط کریم

رباط کریم

315,000

315,000

01/04/12

مشاهده

الکترونیک مهدی

تهران - شهریار

شهریار

270,000

270,000

01/02/02

مشاهده

ضایعات الکترونیک جهان

تهران - تهران

تهران

245,000

245,000

01/01/30

مشاهده

بنگاه پارس مهدی

تهران - ری

ری

250,000

250,000

00/10/13

مشاهده

بنگاه شهرزاد

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

00/02/19

مشاهده

بنگاه آرشا

تهران - رباط کریم

رباط کریم

220,000

220,000

99/11/20

مشاهده

الکترو بازیافت نوید

تهران - تهران

تهران

110,000

110,000

99/03/05

مشاهده