ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات کاغذ مخلوط/دفتر و کتاب

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

01/09/17

مشاهده

پرس کارتن کلاته

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

01/09/17

مشاهده

تولیدی اطلس کاغذ

تهران - تهران

تهران

7,500

7,500

01/09/17

مشاهده

انبار کاغذ پارس(رضوی)

تهران - تهران

تهران

7,600

7,600

01/09/17

مشاهده

پرس کارتن سلحشور

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

6,500

6,500

01/09/17

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

7,500

7,500

01/09/16

مشاهده

پرس کارتن پرستویی

تهران - شهریار

شهریار

6,000

6,000

01/09/16

مشاهده

پرس کارتن طالبلو

تهران - تهران

تهران

5,000

5,000

01/09/16

مشاهده

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

پاکدشت

7,000

7,000

01/09/16

مشاهده

بنگاه اسلامی

تهران - تهران

تهران

7,500

7,500

01/09/16

مشاهده

پرس قربانی

تهران - شهریار

شهریار

6,600

6,600

01/09/16

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ فرازنده

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

01/09/15

مشاهده

گروه صنعتی مهندسی مزینانی

تهران - ری

ری

7,400

7,400

01/09/15

مشاهده

بنگاه برادران صفری

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

01/09/14

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

ورامین

6,100

6,100

01/09/14

مشاهده

انبار بهاران

تهران - قدس

قدس

6,500

6,500

01/09/13

مشاهده

انبار گلستان کاغذ

تهران - تهران

تهران

6,200

6,200

01/09/12

مشاهده

بنگاه سید میثم حسینی

تهران - تهران

تهران

5,000

5,000

01/09/11

مشاهده

بنگاه 110 تهران

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

01/09/10

مشاهده

بنگاه کاغذ سینا

تهران - تهران

تهران

7,200

7,200

01/09/10

مشاهده

بنگاه میهن

تهران - تهران

تهران

7,200

7,200

01/09/09

مشاهده

بنگاه برادران آسمانی

تهران - پردیس

پردیس

6,800

6,800

01/09/07

مشاهده

انبار کاغذ رضائی

تهران - تهران

تهران

7,300

7,300

01/09/07

مشاهده

کارتن سازی احمدی

تهران - تهران

تهران

5,500

5,500

01/09/06

مشاهده

بنگاه برنا

تهران - تهران

تهران

7,200

7,200

01/09/06

مشاهده