ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات کاغذ مخلوط/دفتر و کتاب

نام مرکز
شهر
قیمت
بروزرسانی

انبار بهاران

تهران - قدس

قدس

7,400

7,400

01/05/17

مشاهده

بنگاه کاغذ سینا

تهران - تهران

تهران

8,300

8,300

01/05/16

مشاهده

بنگاه اسلامی

تهران - تهران

تهران

8,300

8,300

01/05/16

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

ورامین

6,420

6,420

01/05/16

مشاهده

پرس کارتن کلاته

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

01/05/16

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

8,000

8,000

01/05/15

مشاهده

تولیدی اطلس کاغذ

تهران - تهران

تهران

8,400

8,400

01/05/15

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ فرازنده

تهران - تهران

تهران

8,400

8,400

01/05/15

مشاهده

انبار کاغذ رضائی

تهران - تهران

تهران

8,300

8,300

01/05/15

مشاهده

شرکت مقواسازی مطلق

تهران - تهران

تهران

8,400

8,400

01/05/15

مشاهده

بنگاه 110 تهران

تهران - تهران

تهران

7,500

7,500

01/05/14

مشاهده

بنگاه برنا

تهران - تهران

تهران

8,200

8,200

01/05/14

مشاهده

بنگاه حمید قاسمی

تهران - ری

ری

6,000

6,000

01/05/13

مشاهده

گروه صنعتی مهندسی مزینانی

تهران - ری

ری

8,400

8,400

01/05/13

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

8,500

8,500

01/05/13

مشاهده

کارتن سازی احمدی

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

01/05/12

مشاهده

پرس کارتن طالبلو

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

01/05/12

مشاهده

بنگاه پرس کارتن آرون

تهران - ری

ری

7,000

7,000

01/05/12

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

پاکدشت

7,400

7,400

01/05/12

مشاهده

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

پاکدشت

8,400

8,400

01/05/12

مشاهده

پیمانکاری موسوی

تهران - تهران

تهران

7,700

7,700

01/05/11

مشاهده

پرس قربانی

تهران - شهریار

شهریار

7,500

7,500

01/05/11

مشاهده

بنگاه سبحانی

تهران - تهران

تهران

8,000

8,000

01/05/10

مشاهده

پرس کارتن سلحشور

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

6,500

6,500

01/05/10

مشاهده

تولیدی امینی

تهران - ری

ری

8,399

8,399

01/05/08

مشاهده