ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پوشال سفید

تولیدی اطلس کاغذ

تهران - تهران

تهران

13,987

13,987

01/09/17

مشاهده

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

پاکدشت

14,200

14,200

01/09/16

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

ورامین

9,300

9,300

01/09/14

مشاهده

انبار گلستان کاغذ

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه 110 تهران

تهران - تهران

تهران

13,500

13,500

01/09/10

مشاهده

بنگاه کاغذ سینا

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

01/09/10

مشاهده

بنگاه میهن

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

01/09/09

مشاهده

انبار کاغذ رضائی

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

01/09/07

مشاهده

بنگاه برنا

تهران - تهران

تهران

12,500

12,500

01/09/06

مشاهده

بنگاه سبحانی

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

01/09/02

مشاهده

کارخانه صنایع سلولزی پارس کاغذ

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

01/08/12

مشاهده

انبار کاغذ آریا

تهران - تهران

تهران

10,500

10,500

01/08/04

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ

تهران - تهران

تهران

11,700

11,700

01/07/16

مشاهده

بنگاه حمید قاسمی

تهران - ری

ری

6,000

6,000

01/06/10

مشاهده

بنگاه قائم

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

01/03/11

مشاهده

بنگاه آرین کاغذ

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

10,000

10,000

01/03/08

مشاهده

بنگاه سبزینه

تهران - تهران

تهران

8,300

8,300

01/01/21

مشاهده

کارخانه تکسون رویال

تهران - ورامین

ورامین

13,000

13,000

00/11/27

مشاهده

مرکز ضایعات کاغذ شرق

تهران - تهران

تهران

9,200

9,200

00/08/30

مشاهده

پدیده نو (رضایی)

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

99/10/24

مشاهده

بنگاه بهرامی

تهران - تهران

تهران

6,200

6,200

99/09/04

مشاهده

شرکت مقواسازی وحدت

تهران - ورامین

ورامین

5,200

5,200

99/08/17

مشاهده

کارگاه درختی

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

99/06/10

مشاهده

بنگاه ماندگار

تهران - تهران

تهران

3,900

3,900

99/05/02

مشاهده

بنگاه پارسا

تهران - ری

ری

3,700

3,700

98/11/23

مشاهده