ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات فله کارتن

نام مرکز
شهر
قیمت
بروزرسانی

انبار کاوه

تهران - قدس

قدس

4,000

4,000

01/05/23

مشاهده

پرس کارتن کلاته

تهران - تهران

تهران

5,500

5,500

01/05/23

مشاهده

پرس کارتن به روز

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

5,500

5,500

01/05/23

مشاهده

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

پاکدشت

5,800

5,800

01/05/23

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

پاکدشت

4,000

4,000

01/05/23

مشاهده

پرس کارتن سید

تهران - تهران

تهران

5,900

5,900

01/05/23

مشاهده

پرس کارتن سلحشور

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

5,500

5,500

01/05/22

مشاهده

بنگاه کاغذ سینا

تهران - تهران

تهران

5,500

5,500

01/05/22

مشاهده

پرس کارتن طالبلو

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

01/05/20

مشاهده

بنگاه پرس کارتن آرون

تهران - ری

ری

5,800

5,800

01/05/19

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ فرازنده

تهران - تهران

تهران

4,600

4,600

01/05/19

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

5,000

5,000

01/05/18

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

5,000

5,000

01/05/18

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

ورامین

4,050

4,050

01/05/18

مشاهده

کارخانه شمس

تهران - قدس

قدس

5,300

5,300

01/05/17

مشاهده

انبار بهاران

تهران - قدس

قدس

5,700

5,700

01/05/17

مشاهده

انبار کاغذ رضائی

تهران - تهران

تهران

5,300

5,300

01/05/15

مشاهده

بنگاه حمید قاسمی

تهران - ری

ری

5,000

5,000

01/05/13

مشاهده

کارتن سازی احمدی

تهران - تهران

تهران

6,100

6,100

01/05/12

مشاهده

پرس قربانی

تهران - شهریار

شهریار

5,000

5,000

01/05/11

مشاهده

بنگاه سید میثم حسینی

تهران - تهران

تهران

5,500

5,500

01/05/08

مشاهده

پرس کارتن پرستویی

تهران - شهریار

شهریار

5,000

5,000

01/05/07

مشاهده

ضایعات برادران مولائی

تهران - قرچک

قرچک

5,500

5,500

01/05/06

مشاهده

ضایعات پلاستیک بهاران

تهران - شهریار

شهریار

5,500

5,500

01/05/03

مشاهده

پرس کارتن امیرعباس

تهران - تهران

تهران

4,500

4,500

01/04/28

مشاهده