ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات کاغذ پشت طوسی

انبار بهاران

تهران - قدس

قدس

6,000

6,000

01/09/13

مشاهده

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

پاکدشت

6,100

6,100

01/09/13

مشاهده

انبار کاغذ پارس(رضوی)

تهران - تهران

تهران

6,098

6,098

01/09/13

مشاهده

تولیدی اطلس کاغذ

تهران - تهران

تهران

5,395

5,395

01/09/13

مشاهده

بنگاه 110 تهران

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

01/09/10

مشاهده

بنگاه کاغذ سینا

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

01/09/10

مشاهده

بنگاه میهن

تهران - تهران

تهران

5,500

5,500

01/09/09

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

5,500

5,500

01/09/09

مشاهده

انبار کاغذ رضائی

تهران - تهران

تهران

5,500

5,500

01/09/07

مشاهده

بنگاه برنا

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

01/09/06

مشاهده

ضایعات برادران مولائی

تهران - قرچک

قرچک

6,500

6,500

01/09/01

مشاهده

کارخانه صنایع سلولزی پارس کاغذ

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

01/08/12

مشاهده

انبار کاغذ آریا

تهران - تهران

تهران

5,500

5,500

01/08/04

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ

تهران - تهران

تهران

5,500

5,500

01/07/16

مشاهده

پرس کارتن برادران

تهران - تهران

تهران

4,500

4,500

01/04/08

مشاهده

بنگاه قائم

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

01/03/11

مشاهده

بنگاه آرین کاغذ

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

5,500

5,500

01/03/08

مشاهده

بنگاه سبزینه

تهران - تهران

تهران

5,500

5,500

01/01/21

مشاهده

ویراسازان بازیافت سپهر

تهران - شهریار

شهریار

4,000

4,000

01/01/11

مشاهده

مرکز ضایعات کاغذ شرق

تهران - تهران

تهران

5,100

5,100

00/08/30

مشاهده

پدیده نو (رضایی)

تهران - تهران

تهران

4,200

4,200

99/10/24

مشاهده

تولیدی تهران شانه

تهران - ملارد

ملارد

4,500

4,500

99/10/15

مشاهده

بنگاه بهرامی

تهران - تهران

تهران

3,200

3,200

99/09/04

مشاهده

شرکت مقواسازی وحدت

تهران - ورامین

ورامین

3,600

3,600

99/08/17

مشاهده