ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات کاغذ و کارتن

بنگاه ضایعات سپهر (صادقی)

تهران - شهریار

شهریار

01/09/13

مشاهده

انبار بهاران

تهران - قدس

قدس

01/09/13

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

01/09/13

مشاهده

گروه صنعتی مهندسی مزینانی

تهران - ری

ری

01/09/13

مشاهده

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

پاکدشت

01/09/13

مشاهده

انبار کاغذ پارس(رضوی)

تهران - تهران

تهران

01/09/13

مشاهده

تولیدی اطلس کاغذ

تهران - تهران

تهران

01/09/13

مشاهده

پرس کارتن کلاته

تهران - تهران

تهران

01/09/13

مشاهده

پرس کارتن سلحشور

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

01/09/13

مشاهده

انبار گلستان کاغذ

تهران - تهران

تهران

01/09/12

مشاهده

بنگاه اسلامی

تهران - تهران

تهران

01/09/12

مشاهده

پرس کارتن به روز

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

01/09/12

مشاهده

مهر الیاف

تهران - تهران

تهران

01/09/12

مشاهده

بنگاه سید میثم حسینی

تهران - تهران

تهران

01/09/11

مشاهده

بنگاه 110 تهران

تهران - تهران

تهران

01/09/10

مشاهده

بنگاه کاغذ سینا

تهران - تهران

تهران

01/09/10

مشاهده

کارخانه شمس

تهران - قدس

قدس

01/09/09

مشاهده

پرس کارتن طالبلو

تهران - تهران

تهران

01/09/09

مشاهده

بنگاه میهن

تهران - تهران

تهران

01/09/09

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ فرازنده

تهران - تهران

تهران

01/09/09

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

01/09/09

مشاهده

پرس کارتن پرستویی

تهران - شهریار

شهریار

01/09/08

مشاهده

انبار کاوه

تهران - قدس

قدس

01/09/08

مشاهده

بنگاه برادران آسمانی

تهران - پردیس

پردیس

01/09/07

مشاهده

انبار کاغذ رضائی

تهران - تهران

تهران

01/09/07

مشاهده