ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات نایلون درجه یک

پرس کارتن کلاته

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

01/07/03

مشاهده

پرس قربانی

تهران - شهریار

شهریار

13,000

13,000

01/07/03

مشاهده

آراز پلیمر

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

01/07/03

مشاهده

پرس کارتن سلحشور

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

13,000

13,000

01/07/02

مشاهده

پرس کارتن طالبلو

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

01/07/02

مشاهده

بنگاه 110 تهران

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

01/07/02

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/07/01

مشاهده

بنگاه پرس کارتن آرون

تهران - ری

ری

8,000

8,000

01/07/01

مشاهده

پرس کارتن پرستویی

تهران - شهریار

شهریار

12,000

12,000

01/06/31

مشاهده

پرس کارتن به روز

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

12,000

12,000

01/06/31

مشاهده

مرکز ضایعات دوستان‌

تهران - ملارد

ملارد

11,000

11,000

01/06/29

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

13,000

13,000

01/06/28

مشاهده

کارتن سازی احمدی

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

01/06/28

مشاهده

مهر صنعت

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

9,000

9,000

01/06/28

مشاهده

پرس کارتن سید

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

01/06/27

مشاهده

کارخانه شمس

تهران - قدس

قدس

11,000

11,000

01/06/26

مشاهده

بنگاه بازیافت سینا

تهران - پاکدشت

پاکدشت

11,000

11,000

01/06/18

مشاهده

بنگاه ضایعات ولیعصر

تهران - شهریار

شهریار

14,000

14,000

01/06/18

مشاهده

انبار مسعود

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

01/06/18

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

پاکدشت

7,000

7,000

01/06/17

مشاهده

بنگاه حمید قاسمی

تهران - ری

ری

12,000

12,000

01/06/10

مشاهده

بنگاه برادران صفری

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/05/29

مشاهده

بنگاه بهارستان

تهران - بهارستان

بهارستان

10,000

10,000

01/05/12

مشاهده

بنگاه نوروزی

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

01/05/10

مشاهده

بنگاه سید میثم حسینی

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

01/05/08

مشاهده