ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات سبد در هم

نام مرکز
شهر
قیمت
بروزرسانی

پرس قربانی

تهران - شهریار

شهریار

8,000

8,000

01/05/11

مشاهده

بنگاه نوروزی

تهران - تهران

تهران

7,500

7,500

01/05/10

مشاهده

ضایعات برادران مولائی

تهران - قرچک

قرچک

6,500

6,500

01/05/06

مشاهده

بنگاه صفایی

تهران - تهران

تهران

7,500

7,500

01/05/03

مشاهده

ضایعات پلاستیک بهاران

تهران - شهریار

شهریار

8,000

8,000

01/05/03

مشاهده

بنگاه برادران صفری

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

01/04/10

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

ری

8,500

8,500

01/04/07

مشاهده

نگرش سبز

تهران - ورامین

ورامین

8,500

8,500

01/02/17

مشاهده

پرس کارتن علی

تهران - تهران

تهران

7,500

7,500

01/02/13

مشاهده

بنگاه آسياب پت احمدى

تهران - رباط کریم

رباط کریم

5,000

5,000

01/01/28

مشاهده

پرس حسینی

تهران - رباط کریم

رباط کریم

9,000

9,000

00/10/19

مشاهده

بنگاه صفا پلاست

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

00/10/01

مشاهده

بنگاه محمدی

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

00/08/09

مشاهده

تولیدی باکس پلاست

تهران - شهریار

شهریار

7,500

7,500

00/06/04

مشاهده

پیمانکاری اکبری

تهران - ری

ری

7,500

7,500

99/11/07

مشاهده