ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پلاستیک و پلیمر

تولیدی کریستال احمدی

تهران - تهران

تهران

01/07/03

مشاهده

پرس کارتن کلاته

تهران - تهران

تهران

01/07/03

مشاهده

پرس قربانی

تهران - شهریار

شهریار

01/07/03

مشاهده

آراز پلیمر

تهران - تهران

تهران

01/07/03

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

شهریار

01/07/03

مشاهده

نوین پت

تهران - ورامین

ورامین

01/07/02

مشاهده

پرس کارتن سلحشور

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

01/07/02

مشاهده

پرس کارتن طالبلو

تهران - تهران

تهران

01/07/02

مشاهده

بنگاه 110 تهران

تهران - تهران

تهران

01/07/02

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

01/07/01

مشاهده

بنگاه پرس کارتن آرون

تهران - ری

ری

01/07/01

مشاهده

پرس کارتن پرستویی

تهران - شهریار

شهریار

01/06/31

مشاهده

انبار آرام

تهران - تهران

تهران

01/06/31

مشاهده

پرس کارتن به روز

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

01/06/31

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

ری

01/06/30

مشاهده

بنگاه همراه زاده

تهران - شهریار

شهریار

01/06/30

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

شهریار

01/06/30

مشاهده

تولیدی یوسفی

تهران - تهران

تهران

01/06/29

مشاهده

مرکز ضایعات دوستان‌

تهران - ملارد

ملارد

01/06/29

مشاهده

نوین ایده پلیمر

تهران - ری

ری

01/06/29

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

01/06/28

مشاهده

کارتن سازی احمدی

تهران - تهران

تهران

01/06/28

مشاهده

مهر صنعت

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

01/06/28

مشاهده

آسیاب گرانول سبز

تهران - ری

ری

01/06/27

مشاهده

پرس کارتن سید

تهران - تهران

تهران

01/06/27

مشاهده