ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات غیرفلزی

نام مرکز
شهر
بروزرسانی

مهر صنعت

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

01/05/17

مشاهده

کارخانه شمس

تهران - قدس

قدس

01/05/17

مشاهده

انبار بهاران

تهران - قدس

قدس

01/05/17

مشاهده

بنگاه کاغذ سینا

تهران - تهران

تهران

01/05/16

مشاهده

بنگاه اسلامی

تهران - تهران

تهران

01/05/16

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

ورامین

01/05/16

مشاهده

بنگاه طاووسی

تهران - ورامین

ورامین

01/05/16

مشاهده

پرس کارتن کلاته

تهران - تهران

تهران

01/05/16

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

01/05/15

مشاهده

تولیدی اطلس کاغذ

تهران - تهران

تهران

01/05/15

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

شهریار

01/05/15

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ فرازنده

تهران - تهران

تهران

01/05/15

مشاهده

پرس کارتن به روز

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

01/05/15

مشاهده

انبار کاغذ رضائی

تهران - تهران

تهران

01/05/15

مشاهده

بنگاه بازیافت سینا

تهران - پاکدشت

پاکدشت

01/05/15

مشاهده

آرتین

تهران - تهران

تهران

01/05/15

مشاهده

شرکت مقواسازی مطلق

تهران - تهران

تهران

01/05/15

مشاهده

بنگاه 110 تهران

تهران - تهران

تهران

01/05/14

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

01/05/14

مشاهده

بنگاه برنا

تهران - تهران

تهران

01/05/14

مشاهده

بنگاه حمید قاسمی

تهران - ری

ری

01/05/13

مشاهده

پرس کارتن سید

تهران - تهران

تهران

01/05/13

مشاهده

گروه صنعتی مهندسی مزینانی

تهران - ری

ری

01/05/13

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

01/05/13

مشاهده

کارتن سازی احمدی

تهران - تهران

تهران

01/05/12

مشاهده