ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات فله کارتن

نام مرکز
شهر
قیمت
بروزرسانی

انبار امید

البرز - کرج

کرج

6,000

6,000

01/05/23

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

کرج

5,000

5,000

01/05/22

مشاهده

انبار ضایعات اینانلو

البرز - ساوجبلاغ

ساوجبلاغ

6,000

6,000

01/05/19

مشاهده

آریانا کاغذ

البرز - کرج

کرج

3,950

3,950

01/05/18

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

کرج

4,000

4,000

01/05/18

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

کرج

5,000

5,000

01/05/18

مشاهده

بنگاه کاغذ محمدی

البرز - کرج

کرج

6,000

6,000

01/04/18

مشاهده

انبار کارتن البرز

البرز - فردیس

فردیس

5,500

5,500

01/04/12

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

کرج

4,000

4,000

01/04/06

مشاهده

پرس کارتن برادران خادمی

البرز - فردیس

فردیس

6,100

6,100

01/03/21

مشاهده

بنگاه کاغذ پارسا

البرز - ساوجبلاغ

ساوجبلاغ

3,500

3,500

00/08/15

مشاهده

بنگاه کاغذ حمیدرضا

البرز - ساوجبلاغ

ساوجبلاغ

3,000

3,000

00/05/18

مشاهده

تولیدی همتا

البرز - کرج

کرج

5,000

5,000

00/02/07

مشاهده

بنگاه امین نجفی

البرز - فردیس

فردیس

4,000

4,000

00/01/21

مشاهده

پرس كارتن پايا

البرز - اشتهارد

اشتهارد

1,700

1,700

99/01/21

مشاهده

بنگاه صالحی

البرز - کرج

کرج

1,200

1,200

97/05/28

مشاهده