ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات کاغذ و کارتن

نام مرکز
شهر
بروزرسانی

انبار امید

البرز - کرج

کرج

01/05/23

مشاهده

بنگاه کاغذ امینی

البرز - کرج

کرج

01/05/23

مشاهده

ارکا سلولز

البرز - کرج

کرج

01/05/22

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

کرج

01/05/22

مشاهده

انبار ضایعات اینانلو

البرز - ساوجبلاغ

ساوجبلاغ

01/05/19

مشاهده

آریانا کاغذ

البرز - کرج

کرج

01/05/18

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

کرج

01/05/18

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

کرج

01/05/18

مشاهده

بنگاه کاغذ محمدی

البرز - کرج

کرج

01/04/18

مشاهده

انبار کارتن البرز

البرز - فردیس

فردیس

01/04/12

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

کرج

01/04/06

مشاهده

پرس کارتن برادران خادمی

البرز - فردیس

فردیس

01/03/21

مشاهده

انبار کاغذ بیگدلی

البرز - کرج

کرج

01/02/11

مشاهده

بنگاه کاغذ پارسا

البرز - ساوجبلاغ

ساوجبلاغ

00/08/15

مشاهده

بنگاه کاغذ حمیدرضا

البرز - ساوجبلاغ

ساوجبلاغ

00/05/18

مشاهده

بنگاه شیرزاد

البرز - کرج

کرج

00/02/11

مشاهده

تولیدی همتا

البرز - کرج

کرج

00/02/07

مشاهده

بنگاه امین نجفی

البرز - فردیس

فردیس

00/01/21

مشاهده

سامیار سلولز سبز البرز

البرز - کرج

کرج

99/12/10

مشاهده

پرس كارتن پايا

البرز - اشتهارد

اشتهارد

99/01/21

مشاهده

بنگاه صالحی

البرز - کرج

کرج

97/05/28

مشاهده