ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات رادیات برنجی

نام مرکز
شهر
قیمت
بروزرسانی

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

کرج

140,000

140,000

01/05/23

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

کرج

125,000

125,000

01/05/23

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

کرج

145,000

145,000

01/05/23

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

فردیس

145,000

145,000

01/05/22

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

کرج

136,000

136,000

01/05/22

مشاهده

آهن آلات کریمی

البرز - کرج

کرج

120,000

120,000

01/05/20

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

فردیس

138,000

138,000

01/05/19

مشاهده

انبار ضایعات اینانلو

البرز - ساوجبلاغ

ساوجبلاغ

135,000

135,000

01/05/19

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

کرج

105,000

105,000

01/05/18

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

کرج

140,000

140,000

01/05/08

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

کرج

110,000

110,000

01/04/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

فردیس

135,000

135,000

01/02/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قاسمی

البرز - کرج

کرج

118,000

118,000

00/11/06

مشاهده

بنگاه فلزات نیکنام

البرز - فردیس

فردیس

140,000

140,000

00/11/03

مشاهده

بنگاه رجبی

البرز - ساوجبلاغ

ساوجبلاغ

130,000

130,000

00/10/18

مشاهده

بنگاه امین نجفی

البرز - فردیس

فردیس

100,000

100,000

00/01/21

مشاهده