ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات فیلم رادیولوژی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

تهران

40,000

40,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

تهران

50,000

50,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

35,000

35,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

45,000

45,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

01/02/27

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

30,000

30,000

01/02/26

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

63,000

63,000

01/02/26

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

55,000

55,000

01/02/26

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

01/02/26

مشاهده

بنگاه اروم فلز

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

40,000

40,000

01/02/26

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

40,000

40,000

01/02/25

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

42,000

42,000

01/02/25

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

50,000

50,000

01/02/25

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

01/02/25

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

البرز

32,000

32,000

01/02/25

مشاهده

شرکت آذر سیم بازیافت

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

30,000

30,000

01/02/23

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

43,000

43,000

01/02/23

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

تهران - رباط کریم

تهران

50,000

50,000

01/02/22

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

47,000

47,000

01/02/22

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

47,000

47,000

01/02/21

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

01/02/19

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

32,000

32,000

01/02/17

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

42,000

42,000

01/02/16

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

تهران

55,000

55,000

01/02/15

مشاهده

بنگاه بهمنی

تهران - تهران

تهران

48,000

48,000

01/02/09

مشاهده