ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات فیلم رادیولوژی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بورس فلزات رنگی محمد

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ری

تهران

57,000

57,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

تهران - رباط کریم

تهران

50,000

50,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

52,500

52,500

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

41,000

41,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

50,000

50,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

48,000

48,000

00/08/03

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

تهران

52,000

52,000

00/08/02

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

45,000

45,000

00/08/01

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

46,000

46,000

00/08/01

مشاهده

بازیافت الکترونیک سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

52,000

52,000

00/08/01

مشاهده

بنگاه الماسی

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

00/07/29

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

56,000

56,000

00/07/28

مشاهده

الکترونیک مهدی

تهران - شهریار

تهران

35,000

35,000

00/07/27

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

28,000

28,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

52,000

52,000

00/07/25

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

50,000

50,000

00/07/24

مشاهده

بنگاه بهمنی

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

00/07/23

مشاهده

بنگاه بهزاد بهمنی (رئال)

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

00/07/21

مشاهده

فلزات رنگی حسینی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

55,000

55,000

00/07/21

مشاهده

بنگاه فشل

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

48,000

48,000

00/07/21

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

52,000

52,000

00/07/18

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

تهران

50,000

50,000

00/07/04

مشاهده

بنگاه ضایعات نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

47,000

47,000

00/06/16

مشاهده