ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

میانگین قیمت خرید خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

واحد قیمت
تومان به ازای هر کیلو
نمودار
نوع
خرده بار
عمده بار

ضایعات حاوی فلزات گرانبها

بنگاه فلزات رنگی ایوبی

کردستان - سنندج

02/07/03

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

02/07/03

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

02/07/03

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

02/07/03

مشاهده

خبات هانیسی

کردستان - سنندج

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

02/07/03

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

02/07/02

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

02/07/02

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

02/07/02

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

02/07/02

مشاهده

ضایعات کامپیوتر اینتل

همدان - بهار

02/07/02

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

02/07/01

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

02/07/01

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

02/06/31

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

02/06/30

مشاهده

ذوب فلزات رنگی یزدانی

چهارمحال و بختیاری - بروجن

02/06/30

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

02/06/30

مشاهده

بنگاه مهدی احمدی

تهران - تهران

02/06/29

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

02/06/29

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

02/06/28

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

02/06/25

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

02/06/24

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

02/06/20

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

02/06/19

مشاهده