ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

میانگین قیمت خرید خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۳/۱۶

واحد قیمت
تومان به ازای هر کیلو
نمودار
نوع
خرده بار
عمده بار

ضایعات حاوی فلزات گرانبها

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

02/03/16

مشاهده

کهن پارت

فارس - شیراز

02/03/15

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

02/03/15

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

02/03/15

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

02/03/14

مشاهده

بازیافت الکترونیک صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

02/03/13

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

02/03/12

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

02/03/12

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

02/03/11

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

02/03/11

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

02/03/10

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

02/03/10

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

02/03/09

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

02/03/09

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

02/03/08

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

02/03/08

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

02/03/08

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

02/03/08

مشاهده

بنگاه ماهور

خراسان رضوی - مشهد

02/03/08

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

02/03/08

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

02/03/08

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

02/03/06

مشاهده

بنگاه اروم فلز

آذربایجان غربی - ارومیه

02/02/26

مشاهده

کاتالیزور ایران

تهران - تهران

02/02/23

مشاهده

بنگاه آمر

تهران - تهران

02/02/23

مشاهده