ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

میانگین قیمت خرید خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۷/۰۹

ضایعات حاوی فلزات گرانبها

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

01/07/09

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

01/07/09

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

01/07/09

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

01/07/09

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

01/07/09

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

01/07/08

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

01/07/08

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

01/07/07

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

01/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

01/07/06

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

01/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

01/07/04

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

01/06/30

مشاهده

بنگاه ماهور

خراسان رضوی - مشهد

01/06/29

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

01/06/29

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

01/06/27

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

01/06/24

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

01/06/23

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

01/06/20

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

01/06/20

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

01/06/14

مشاهده

بنگاه اروم فلز

آذربایجان غربی - ارومیه

01/06/12

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

01/06/09

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

01/06/09

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

01/06/06

مشاهده