ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

میانگین قیمت خرید خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۰۵

بیلبورد قیمت گذاران

ضایعات حاوی فلزات گرانبها

نام مرکز
بروزرسانی

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

01/03/05

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

01/03/05

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

01/03/05

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

01/03/05

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

01/03/05

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

01/03/04

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

01/03/03

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

01/03/03

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

01/03/03

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

01/03/03

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

01/03/03

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

01/03/02

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

01/03/02

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

01/03/02

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

01/03/02

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

تهران - رباط کریم

01/03/02

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

01/03/01

مشاهده

بنگاه اروم فلز

آذربایجان غربی - ارومیه

01/03/01

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

01/03/01

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

01/02/31

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

01/02/31

مشاهده

بنگاه بهزاد بهمنی (رئال)

تهران - تهران

01/02/31

مشاهده

بنگاه بهمنی

تهران - تهران

01/02/30

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

01/02/29

مشاهده