ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

میانگین قیمت خرید خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۰۶

ضایعات حاوی فلزات گرانبها

نام مرکز
بروزرسانی

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ری

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات خدادادی

همدان - ملایر

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

00/08/04

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

00/08/04

مشاهده

بازیافت الکترونیک سپاهان

اصفهان - اصفهان

00/08/04

مشاهده

بورس فلزات رنگی محمد

تهران - تهران

00/08/03

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

تهران - رباط کریم

00/08/03

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

00/08/03

مشاهده

کاتالیزور ایران

تهران - تهران

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

00/08/03

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

00/08/02

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

00/08/02

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

00/08/01

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

00/08/01

مشاهده

شرکت کاتالیست قائم

تهران - تهران

00/08/01

مشاهده

بنگاه الماسی

تهران - تهران

00/07/29

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

00/07/28

مشاهده

الکترونیک مهدی

تهران - شهریار

00/07/27

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

00/07/25

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

00/07/24

مشاهده

بنگاه بهمنی

تهران - تهران

00/07/23

مشاهده

بنگاه بهزاد بهمنی (رئال)

تهران - تهران

00/07/21

مشاهده