ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات دینام پوسته چدن

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

27,000

27,000

01/03/05

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

33,000

33,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

17,630

17,630

01/03/05

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

28,000

28,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

17,500

17,500

01/03/04

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

26,000

26,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه آرش

همدان - همدان

همدان

25,000

25,000

01/03/02

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

22,000

22,000

01/03/02

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

25,000

25,000

01/03/01

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

البرز

16,000

16,000

01/03/01

مشاهده

ضایعات رحیمی

ایلام - ایلام

ایلام

18,000

18,000

01/03/01

مشاهده

بنگاه فلزات شفیعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

25,000

25,000

01/03/01

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

تهران

30,000

30,000

01/02/31

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

20,000

20,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه مرادی

کردستان - قروه

کردستان

30,000

30,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

22,000

22,000

01/02/13

مشاهده

فلزات رنگی حسینی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

20,000

20,000

00/12/10

مشاهده

بورس فلزات محمدی

تهران - ری

تهران

30,000

30,000

00/11/25

مشاهده

بنگاه فلزات سید

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

00/11/17

مشاهده

بنگاه فلزات نیکنام

البرز - فردیس

البرز

22,000

22,000

00/11/03

مشاهده

بنگاه نیک رفتار

همدان - همدان

همدان

23,000

23,000

00/11/02

مشاهده

بنگاه سامان

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

00/10/26

مشاهده