ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات دینام پوسته چدن

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

30,000

30,000

01/09/06

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

23,000

23,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

25,000

25,000

01/09/05

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

گیلان

17,800

17,800

01/09/03

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

22,000

22,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه سامان

تهران - تهران

تهران

26,000

26,000

01/09/01

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

32,000

32,000

01/08/30

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

تهران

30,000

30,000

01/08/24

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

18,000

18,000

01/08/21

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

20,000

20,000

01/08/21

مشاهده

ضایعات رحیمی

ایلام - ایلام

ایلام

20,000

20,000

01/08/18

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

17,000

17,000

01/08/09

مشاهده

بنگاه نیک رفتار

همدان - همدان

همدان

20,000

20,000

01/06/27

مشاهده

بنگاه آرش

همدان - همدان

همدان

21,000

21,000

01/05/17

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

16,000

16,000

01/05/05

مشاهده

بنگاه مرادی

کردستان - قروه

کردستان

30,000

30,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه فلزات نیکنام

البرز - فردیس

البرز

22,000

22,000

00/11/03

مشاهده