ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات کیلوبار داغونی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

27,000

27,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه رشیدی

قم - قم

قم

32,500

32,500

01/02/29

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

25,000

25,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

26,200

26,200

01/02/29

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

31,000

31,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آریانا

تهران - پاکدشت

تهران

30,000

30,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه فلزات ریاضتی

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه مرادی

کردستان - قروه

کردستان

32,000

32,000

01/02/27

مشاهده

آهن آلات کریمی

البرز - کرج

البرز

25,000

25,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

30,000

30,000

01/02/25

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

تهران

35,000

35,000

01/02/25

مشاهده

بنگاه متال اصفهان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

30,000

30,000

01/02/25

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

البرز

21,000

21,000

01/02/25

مشاهده

انبار صالحی

تهران - ورامین

تهران

29,000

29,000

01/02/23

مشاهده

ضایعات رحیمی

ایلام - ایلام

ایلام

28,000

28,000

01/02/21

مشاهده

بنگاه فلزات شفیعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

30,000

30,000

01/02/18

مشاهده

بنگاه آرش

همدان - همدان

همدان

35,000

35,000

01/02/15

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

28,000

28,000

01/02/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

30,000

30,000

01/02/11

مشاهده

بنگاه افشاری

تهران - پاکدشت

تهران

30,000

30,000

01/02/03

مشاهده

بنگاه مبین

تهران - ری

تهران

38,000

38,000

01/02/01

مشاهده

بنگاه زارعی

تهران - تهران

تهران

32,000

32,000

01/01/28

مشاهده

فلزات رنگی حسینی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

20,000

20,000

00/12/10

مشاهده

بورس فلزات محمدی

تهران - ری

تهران

30,000

30,000

00/11/25

مشاهده