ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات کیلوبار داغونی

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

27,000

27,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

23,200

23,200

01/09/05

مشاهده

انبار صالحی

تهران - ورامین

تهران

23,000

23,000

01/09/04

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

گیلان

25,500

25,500

01/09/03

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

30,000

30,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه فلزات ریاضتی

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

01/09/01

مشاهده

آنلاین ضایعات

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

01/09/01

مشاهده

بنگاه سامان

تهران - تهران

تهران

31,000

31,000

01/09/01

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

36,000

36,000

01/08/30

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

28,000

28,000

01/08/29

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

البرز

21,000

21,000

01/08/28

مشاهده

بنگاه رشیدی

قم - قم

قم

30,000

30,000

01/08/24

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

تهران

40,000

40,000

01/08/24

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

27,000

27,000

01/08/21

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

25,000

25,000

01/08/21

مشاهده

ضایعات رحیمی

ایلام - ایلام

ایلام

24,000

24,000

01/08/18

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

20,000

20,000

01/08/09

مشاهده

بنگاه فرزانگان

خوزستان - اهواز

خوزستان

25,000

25,000

01/08/08

مشاهده

بنگاه نیک رفتار

همدان - همدان

همدان

28,000

28,000

01/06/27

مشاهده

آهن آلات کریمی

البرز - کرج

البرز

21,000

21,000

01/06/24

مشاهده

بنگاه توس

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

30,000

30,000

01/06/22

مشاهده

بنگاه زارعی

تهران - تهران

تهران

28,000

28,000

01/06/19

مشاهده

بنگاه مبین

تهران - ری

تهران

33,000

33,000

01/06/05

مشاهده

بنگاه آرش

همدان - همدان

همدان

31,000

31,000

01/05/17

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آریانا

تهران - پاکدشت

تهران

28,000

28,000

01/05/10

مشاهده