ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

میانگین قیمت خرید خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۰۹

واحد قیمت
تومان به ازای هر کیلو
نمودار
نوع
خرده بار
عمده بار

قیمت خریداران ضایعات لوازم و قطعات برقی

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

02/01/09

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

02/01/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

02/01/09

مشاهده

بنگاه یعقوب زاده

گیلان - رشت

02/01/08

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

02/01/07

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

02/01/05

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

02/01/05

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

02/01/04

مشاهده

بنگاه سامان

تهران - تهران

02/01/04

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

02/01/04

مشاهده

کهن پارت

فارس - شیراز

02/01/03

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

02/01/02

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

01/12/28

مشاهده

بنگاه فلزات ریاضتی

تهران - تهران

01/12/28

مشاهده

ضایعات رحیمی

ایلام - ایلام

01/12/25

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

01/12/24

مشاهده

بنگاه ضایعات قشقایی

فارس - شیراز

01/12/19

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

01/12/15

مشاهده

بنگاه باقری فر

قم - قم

01/12/13

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

01/12/06

مشاهده

بنگاه فرزانگان

خوزستان - اهواز

01/12/03

مشاهده

بنگاه رشیدی

قم - قم

01/12/01

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

01/11/21

مشاهده