ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

میانگین قیمت خرید خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۰۵

واحد قیمت
تومان به ازای هر کیلو
نمودار
نوع
خرده بار
عمده بار

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات لوازم و قطعات برقی

نام مرکز
بروزرسانی

بنگاه متال اصفهان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

01/03/05

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

01/03/05

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

01/03/05

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

01/03/04

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

01/03/04

مشاهده

انبار صالحی

تهران - ورامین

01/03/04

مشاهده

آهن آلات کریمی

البرز - کرج

01/03/03

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

01/03/03

مشاهده

بنگاه آرش

همدان - همدان

01/03/02

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

01/03/02

مشاهده

بنگاه رشیدی

قم - قم

01/03/02

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

01/03/02

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

01/03/01

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

01/03/01

مشاهده

ضایعات رحیمی

ایلام - ایلام

01/03/01

مشاهده

بنگاه فلزات ریاضتی

تهران - تهران

01/03/01

مشاهده

بنگاه فلزات شفیعی

اصفهان - اصفهان

01/03/01

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

01/02/31

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

01/02/31

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

01/02/29

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آریانا

تهران - پاکدشت

01/02/28

مشاهده

بنگاه مرادی

کردستان - قروه

01/02/27

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

01/02/13

مشاهده

بنگاه افشاری

تهران - پاکدشت

01/02/03

مشاهده