ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

میانگین قیمت خرید خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۰۷

واحد قیمت
تومان به ازای هر کیلو
نمودار
نوع
خرده بار
عمده بار

قیمت خریداران ضایعات لوازم و قطعات برقی

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

02/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ایوبی

کردستان - سنندج

02/07/07

مشاهده

بنگاه یعقوب زاده

گیلان - رشت

02/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

02/07/07

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

02/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات هاتفی

تهران - تهران

02/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

02/07/06

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

02/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

02/07/06

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

02/07/06

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

02/07/05

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

02/07/04

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

02/07/04

مشاهده

خبات هانیسی

کردستان - سنندج

02/07/04

مشاهده

اهواز فلز

خوزستان - اهواز

02/07/03

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

02/07/03

مشاهده

بنگاه عمادی

تهران - شهریار

02/07/02

مشاهده

بنگاه صداقت و راستی

مرکزی - ساوه

02/07/02

مشاهده

بنگاه باقری فر

قم - قم

02/07/02

مشاهده

ضایعات رحیمی

ایلام - ایلام

02/06/31

مشاهده

بنگاه آرش

همدان - همدان

02/06/31

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

02/06/30

مشاهده

بنگاه رشیدی

قم - قم

02/06/27

مشاهده

بنگاه مجتبی (اسدپور)

مازندران - بابل

02/06/26

مشاهده