ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سیم روکشدار درهم

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

55,000

55,000

01/07/09

مشاهده

ریخته گر زاده

اصفهان - اصفهان

اصفهان

90,000

90,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

70,000

70,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه سام

تهران - تهران

تهران

110,000

110,000

01/07/09

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

78,000

78,000

01/07/08

مشاهده

بورس فلزات رنگی عطایی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

01/07/08

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

01/07/08

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

01/07/08

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

41,000

41,000

01/07/08

مشاهده

بنگاه ضایعات صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

90,000

90,000

01/07/07

مشاهده

نسیم بیگ

فارس - شیراز

فارس

80,000

80,000

01/07/07

مشاهده

گروه بازیافت مِـتا مس

تهران - پاکدشت

تهران

70,000

70,000

01/07/07

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

78,000

78,000

01/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

01/07/06

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

57,000

57,000

01/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

تهران

57,000

57,000

01/07/04

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

50,000

50,000

01/07/03

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

50,000

50,000

01/06/30

مشاهده

خبات هانیسی

کردستان - سنندج

کردستان

45,000

45,000

01/06/29

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

140,000

140,000

01/06/28

مشاهده

بنگاه نیک رفتار

همدان - همدان

همدان

70,000

70,000

01/06/27

مشاهده

بنگاه ضایعات بابایی

مازندران - آمل

مازندران

60,000

60,000

01/06/23

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

45,000

45,000

01/06/20

مشاهده

بنگاه زارعی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

01/06/19

مشاهده

بنگاه اروم ضایعات

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

50,000

50,000

01/06/18

مشاهده