ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سیم روکشدار درهم

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

35,200

35,200

00/08/06

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

110,000

110,000

00/08/06

مشاهده

انبار یاران

گیلان - رشت

گیلان

45,000

45,000

00/08/06

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

83,000

83,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ری

تهران

67,000

67,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

49,000

49,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات سید

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

70,000

70,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه فلزات مرادی

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

50,000

50,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه سام

تهران - تهران

تهران

105,000

105,000

00/07/26

مشاهده

قاسمی

فارس - شیراز

فارس

65,000

65,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه بهمنی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

00/07/23

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

50,000

50,000

00/07/21

مشاهده

بنگاه فشل

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

52,000

52,000

00/07/21

مشاهده

بنگاه زارعی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

00/07/06

مشاهده

بنگاه نیک رفتار

همدان - همدان

همدان

55,000

55,000

00/06/28

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

32,000

32,000

00/06/22

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی فلاح

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

00/06/06

مشاهده

بنگاه عراقی

تهران - تهران

تهران

75,000

75,000

00/04/20

مشاهده

بنگاه عظیمی

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

00/04/02

مشاهده