ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات سیم افشان مسی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه طاووسی

تهران - ورامین

تهران

120,000

120,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

تهران

120,000

120,000

01/04/09

مشاهده

گروه بازیافت مِـتا مس

تهران - پاکدشت

تهران

125,000

125,000

01/04/09

مشاهده

بورس فلزات رنگی عطایی

تهران - تهران

تهران

115,000

115,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه اروم فلز

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

78,000

78,000

01/04/05

مشاهده

بنگاه نیک رفتار

همدان - همدان

همدان

125,000

125,000

01/04/02

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

210,000

210,000

01/03/28

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

160,000

160,000

01/03/25

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

210,000

210,000

01/03/24

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

159,000

159,000

01/03/16

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

95,000

95,000

01/03/13

مشاهده

بنگاه فلزات شفیعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

102,000

102,000

01/03/08

مشاهده

بنگاه سام

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

01/02/26

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

75,000

75,000

01/02/13

مشاهده

بنگاه زارعی

تهران - تهران

تهران

130,000

130,000

01/01/28

مشاهده

بورس فلزات حیدری

تهران - شهریار

تهران

115,000

115,000

00/11/18

مشاهده

بنگاه فلزات سید

تهران - تهران

تهران

105,000

105,000

00/11/17

مشاهده

بنگاه عراقی

تهران - تهران

تهران

115,000

115,000

00/10/11

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی فلاح

تهران - تهران

تهران

92,000

92,000

00/06/06

مشاهده