ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

میانگین قیمت خرید خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

قیمت خریداران ضایعات سیم و کابل

بنگاه ضایعات بابایی

مازندران - آمل

02/07/03

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

02/07/03

مشاهده

اهواز فلز

خوزستان - اهواز

02/07/03

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

02/07/03

مشاهده

بنگاه وحید

تهران - تهران

02/07/03

مشاهده

خبات هانیسی

کردستان - سنندج

02/07/03

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

02/07/03

مشاهده

بنگاه فلزات مرسلی

تهران - ری

02/07/03

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

02/07/02

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

02/07/02

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

02/07/02

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

02/07/02

مشاهده

بنگاه ضایعات صادقی

اصفهان - اصفهان

02/07/02

مشاهده

ضایعات کامپیوتر اینتل

همدان - بهار

02/07/02

مشاهده

بنگاه باقری فر

قم - قم

02/07/02

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

02/07/01

مشاهده

گروه بازیافت مِـتا مس

تهران - پاکدشت

02/07/01

مشاهده

بنگاه ضایعات اسفندیاری

کرمان - جیرفت

02/06/31

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

02/06/31

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

02/06/30

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

02/06/30

مشاهده

بنگاه فلزات هاتفی

تهران - تهران

02/06/29

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

02/06/29

مشاهده