ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

میانگین قیمت خرید خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۰۳

قیمت خریداران ضایعات سیم و کابل

نام مرکز
بروزرسانی

انبار یاران

گیلان - رشت

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات مرسلی

تهران - ری

00/08/03

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ری

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

00/08/03

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

00/08/03

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

00/08/03

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

00/08/02

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

00/08/01

مشاهده

بنگاه فلزات مرادی

تهران - تهران

00/08/01

مشاهده

بنگاه فلزات سید

تهران - تهران

00/07/30

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

00/07/28

مشاهده

بنگاه سام

تهران - تهران

00/07/26

مشاهده

قاسمی

فارس - شیراز

00/07/26

مشاهده

بنگاه بهمنی

تهران - تهران

00/07/23

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

00/07/21

مشاهده

بنگاه فشل

آذربایجان غربی - ارومیه

00/07/21

مشاهده

بنگاه ضایعات خدادادی

خوزستان - مسجد سلیمان

00/07/10

مشاهده

بنگاه زارعی

تهران - تهران

00/07/06

مشاهده

بنگاه نیک رفتار

همدان - همدان

00/06/28

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

00/06/22

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی فلاح

تهران - تهران

00/06/06

مشاهده

بنگاه عراقی

تهران - تهران

00/04/20

مشاهده

بنگاه آلومینیوم شریفی

تهران - تهران

00/04/12

مشاهده