ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

میانگین قیمت خرید خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۰۶

قیمت خریداران ضایعات سیم و کابل

بنگاه ضایعات صادقی

اصفهان - اصفهان

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

02/01/05

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

02/01/05

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

02/01/05

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

02/01/05

مشاهده

بنگاه خرید ضایعات سعادت

اصفهان - اصفهان

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

02/01/05

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

02/01/04

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

02/01/04

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

02/01/04

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

02/01/03

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

02/01/02

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

02/01/01

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

01/12/28

مشاهده

بنگاه فلزات ریاضتی

تهران - تهران

01/12/28

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

01/12/27

مشاهده

بنگاه طوس فلز

خراسان رضوی - مشهد

01/12/22

مشاهده

گروه بازیافت مِـتا مس

تهران - پاکدشت

01/12/20

مشاهده

خبات هانیسی

کردستان - سنندج

01/12/20

مشاهده

شرکت آسیاب مس بهاران

همدان - همدان

01/12/19

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

01/12/16

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

01/12/15

مشاهده

بنگاه فلزات ایمانی

زنجان - زنجان

01/12/14

مشاهده

بنگاه باقری فر

قم - قم

01/12/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

01/12/10

مشاهده