ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

میانگین قیمت خرید خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۸

قیمت خریداران ضایعات سیم و کابل

گروه بازیافت مِـتا مس

تهران - پاکدشت

01/09/18

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

01/09/18

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

01/09/18

مشاهده

ریخته گر زاده

اصفهان - اصفهان

01/09/17

مشاهده

بنگاه ضایعات صادقی

اصفهان - اصفهان

01/09/17

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

01/09/17

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

01/09/17

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

01/09/17

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

01/09/17

مشاهده

بنگاه طوس فلز

خراسان رضوی - مشهد

01/09/16

مشاهده

بورس فلزات رنگی عطایی

تهران - تهران

01/09/16

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

01/09/16

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

01/09/16

مشاهده

بنگاه اروم ضایعات

آذربایجان غربی - ارومیه

01/09/15

مشاهده

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

01/09/15

مشاهده

بنگاه خرید ضایعات سعادت

اصفهان - اصفهان

01/09/15

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

01/09/15

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

01/09/14

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

01/09/13

مشاهده

نسیم بیگ

فارس - شیراز

01/09/12

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

01/09/10

مشاهده

بنگاه اروم فلز

آذربایجان غربی - ارومیه

01/09/09

مشاهده

ریخته گری امین ذوب

البرز - کرج

01/08/30

مشاهده

ضایعاتی دست شسته

آذربایجان غربی - ارومیه

01/08/29

مشاهده