ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

میانگین قیمت خرید خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۲۰

واحد قیمت
تومان به ازای هر کیلو
نمودار
نوع