ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت فروشندگان شمش خشک دایکاست

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

80,000

80,000

02/09/07

مشاهده

سپاهان ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

90,000

90,000

02/09/05

مشاهده

گروه صنعتی کویخی

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

02/09/04

مشاهده

تاوا پرگاس

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

95,000

95,000

02/08/15

مشاهده

مجموعه تولیدی آلپین

تهران - رباط کریم

تهران

92,000

92,000

02/08/11

مشاهده

آلومینیوم درخشان اراک

مرکزی - اراک

مرکزی

92,000

92,000

02/08/02

مشاهده

ریخته گری سعید شمیری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

92,000

92,000

02/07/30

مشاهده

بنگاه خرید ضایعات سعادت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

91,000

91,000

02/07/26

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

92,000

92,000

02/07/13

مشاهده

ذوب الومینیوم ایران گستر

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

92,500

92,500

02/01/25

مشاهده

تولیدی پیری

آذربایجان شرقی - مرند

آذربایجان شرقی

95,000

95,000

02/01/16

مشاهده

بنگاه فلزات اسکندری

البرز - ساوجبلاغ

البرز

97,000

97,000

02/01/04

مشاهده

تولیدی آخوندپور

یزد - یزد

یزد

95,000

95,000

01/11/27

مشاهده

شرکت آلیاژسازان پاسارگاد

اصفهان - اصفهان

اصفهان

95,000

95,000

01/11/23

مشاهده

صنایع آلومینیومی ناب

زنجان - زنجان

زنجان

85,000

85,000

01/11/08

مشاهده

ذوب فلزات کرمی

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/09/03

مشاهده

ذوب آلومینیوم شریف

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

65,000

65,000

01/06/21

مشاهده

ذوب آلومینیوم کوشا

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

71,000

71,000

01/05/18

مشاهده

مجتمع ذوب و ریخته گری آداک صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

68,500

68,500

00/11/13

مشاهده

تولیدی شمش میرزایی

تهران - تهران

تهران

24,500

24,500

99/03/02

مشاهده

شرکت توان ذوب آلومینیوم

البرز - کرج

البرز

24,000

24,000

98/02/05

مشاهده