ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت فروشندگان شمش آلومینیوم 97 %

ترمو گام

تهران - شهریار

تهران

91,000

91,000

02/09/18

مشاهده

ذوب آلومینیوم اتحاد گلپا

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

92,000

92,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه بِزالکو

تهران - تهران

تهران

93,000

93,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

84,000

84,000

02/09/07

مشاهده

گروه صنعتی کویخی

تهران - تهران

تهران

94,000

94,000

02/09/04

مشاهده

ریخته گری آذر

خوزستان - باغ ملک

خوزستان

93,000

93,000

02/08/18

مشاهده

آلوی پاسارگاد نصیری

همدان - ملایر

همدان

90,000

90,000

02/08/08

مشاهده

آلومینیوم درخشان اراک

مرکزی - اراک

مرکزی

90,000

90,000

02/08/02

مشاهده

گروه صنعتی غیبی

همدان - ملایر

همدان

92,000

92,000

02/07/25

مشاهده

بنگاه فلزات توحید

آذربایجان شرقی - میانه

آذربایجان شرقی

117,000

117,000

02/02/24

مشاهده

مهندسی ذوب چیتا

تهران - پردیس

تهران

79,000

79,000

01/10/28

مشاهده

ذوب فلزات مزینانی

تهران - پاکدشت

تهران

67,000

67,000

01/07/18

مشاهده

ذوب آلومینیوم

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

62,000

62,000

01/07/04

مشاهده

اصفهان ذوب

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

66,500

66,500

01/05/29

مشاهده

ذوب آلومینیوم شامی

زنجان - زنجان

زنجان

42,000

42,000

99/09/14

مشاهده

شرکت بازالکو

تهران - تهران

تهران

36,000

36,000

99/05/31

مشاهده

شرکت توان ذوب آلومینیوم

البرز - کرج

البرز

24,500

24,500

98/02/05

مشاهده