ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت فروشندگان شمش رانی 96 %

صنایع آلومینیومی ناب

زنجان - زنجان

زنجان

62,000

62,000

01/09/05

مشاهده

گروه صنعتی کویخی

تهران - تهران

تهران

67,000

67,000

01/09/04

مشاهده

سپاهان ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

62,000

62,000

01/09/02

مشاهده

شیراز شمش

فارس - شیراز

فارس

69,000

69,000

01/07/28

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

61,000

61,000

01/07/22

مشاهده

ذوب آلومینیوم ایران ضایعات

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

60,000

60,000

01/07/04

مشاهده

شرکت آلیاژسازان پاسارگاد

اصفهان - اصفهان

اصفهان

63,000

63,000

01/06/22

مشاهده

ذوب آلومینیوم شریف

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

61,000

61,000

01/06/21

مشاهده

بنگاه خرید ضایعات سعادت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

68,000

68,000

01/05/22

مشاهده

آلیاژسازان نقش جهان

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

66,000

66,000

01/04/30

مشاهده

آلومینیوم پیروز

همدان - نهاوند

همدان

67,000

67,000

01/04/24

مشاهده

ریخته گری امیران

تهران - ورامین

تهران

69,000

69,000

01/04/05

مشاهده

نوآور پیشه آریامن دوست

تهران - ملارد

تهران

47,000

47,000

00/03/09

مشاهده

شرکت بازالکو

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

99/05/31

مشاهده