ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت فروشندگان شمش رانی 96 %

ترمو گام

تهران - شهریار

تهران

90,000

90,000

02/09/11

مشاهده

سپاهان ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

87,000

87,000

02/09/05

مشاهده

گروه صنعتی کویخی

تهران - تهران

تهران

92,500

92,500

02/09/04

مشاهده

ریخته گری اعلاء

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

89,000

89,000

02/08/21

مشاهده

آلومینیوم درخشان اراک

مرکزی - اراک

مرکزی

88,000

88,000

02/08/02

مشاهده

بنگاه خرید ضایعات سعادت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

91,000

91,000

02/07/26

مشاهده

بنگاه سروش

تهران - شهریار

تهران

84,000

84,000

02/07/25

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

86,000

86,000

02/07/13

مشاهده

بنگاه مرادیزاده

خراسان رضوی - سبزوار

خراسان رضوی

85,000

85,000

02/06/08

مشاهده

آلومینیوم پیروز

همدان - نهاوند

همدان

95,000

95,000

02/03/09

مشاهده

شرکت آلیاژسازان پاسارگاد

اصفهان - اصفهان

اصفهان

95,000

95,000

01/11/23

مشاهده

صنایع آلومینیومی ناب

زنجان - زنجان

زنجان

85,000

85,000

01/11/08

مشاهده

شیراز شمش

فارس - شیراز

فارس

69,000

69,000

01/07/28

مشاهده

ذوب آلومینیوم

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

60,000

60,000

01/07/04

مشاهده

ذوب آلومینیوم شریف

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

61,000

61,000

01/06/21

مشاهده

آلیاژسازان نقش جهان

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

66,000

66,000

01/04/30

مشاهده

ریخته گری امیران

تهران - ورامین

تهران

69,000

69,000

01/04/05

مشاهده

نوآور پیشه آریامن دوست

تهران - ملارد

تهران

47,000

47,000

00/03/09

مشاهده

شرکت بازالکو

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

99/05/31

مشاهده