ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت فروشندگان شمش آلومینیوم کارتل

آلومینیوم درخشان اراک

مرکزی - اراک

مرکزی

69,000

69,000

01/09/17

مشاهده

سپاهان ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

67,000

67,000

01/09/16

مشاهده

گروه صنعتی کویخی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

01/09/16

مشاهده

صنایع آلومینیومی ناب

زنجان - زنجان

زنجان

69,000

69,000

01/09/16

مشاهده

ریخته گری سعید شمیری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

70,000

70,000

01/09/15

مشاهده

بنگاه خرید ضایعات سعادت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

68,000

68,000

01/09/14

مشاهده

تولیدی آخوندپور

یزد - یزد

یزد

69,000

69,000

01/09/13

مشاهده

شرکت آلیاژسازان پاسارگاد

اصفهان - اصفهان

اصفهان

68,000

68,000

01/09/13

مشاهده

مجموعه تولیدی آلپین

تهران - رباط کریم

تهران

69,500

69,500

01/09/12

مشاهده

ذوب فلزات کرمی

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/09/03

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

66,000

66,000

01/08/13

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

65,500

65,500

01/07/22

مشاهده

ذوب آلومینیوم شریف

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

65,000

65,000

01/06/21

مشاهده

بنگاه فلزات اسکندری

البرز - ساوجبلاغ

البرز

74,000

74,000

01/04/07

مشاهده

ذوب الومینیوم ایران گستر

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

56,800

56,800

00/06/19

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

48,000

48,000

00/05/19

مشاهده

ذوب آلومینیوم مبنا

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

99/11/26

مشاهده

الوان ذوب اسپاهان

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

43,500

43,500

99/11/08

مشاهده

ذوب آلومینیوم شامی

زنجان - زنجان

زنجان

41,000

41,000

99/09/14

مشاهده

تولیدی شمش میرزایی

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

99/03/02

مشاهده