ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات برد سبز

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

76,000

76,000

01/09/05

مشاهده

برد موبایل برتر 1

تهران - قرچک

تهران

80,000

80,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

65,000

65,000

01/09/04

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

100,000

100,000

01/09/03

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

77,000

77,000

01/09/03

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

80,000

80,000

01/09/03

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

85,000

85,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

70,000

70,000

01/09/02

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

فارس

70,000

70,000

01/09/02

مشاهده

شرکت نوین بازیافت

قم - قم

قم

75,000

75,000

01/09/01

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

78,000

78,000

01/09/01

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

73,500

73,500

01/08/30

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

80,000

80,000

01/08/30

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

85,000

85,000

01/08/30

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

85,000

85,000

01/08/30

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

85,000

85,000

01/08/29

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

52,000

52,000

01/08/28

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

85,000

85,000

01/08/28

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

البرز

35,000

35,000

01/08/28

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

01/08/28

مشاهده

شرکت آذر سیم بازیافت

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

90,000

90,000

01/08/27

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

90,000

90,000

01/08/26

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

75,000

75,000

01/08/25

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

80,000

80,000

01/08/23

مشاهده

بنگاه ترابی

مازندران - چالوس

مازندران

81,000

81,000

01/08/20

مشاهده