ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مادر برد (دو چیپ)

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

230,000

230,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

250,000

250,000

02/01/09

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

245,000

245,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

250,000

250,000

02/01/09

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

240,000

240,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

230,000

230,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه قدس

تهران - تهران

تهران

240,000

240,000

02/01/08

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

210,000

210,000

02/01/07

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

225,000

225,000

02/01/07

مشاهده

همراه کامپیوتر

گیلان - رشت

گیلان

160,000

160,000

02/01/07

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

210,000

210,000

02/01/07

مشاهده

آدیش الکترونیک آویژه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

240,000

240,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

180,000

180,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

250,000

250,000

02/01/04

مشاهده

کهن پارت

فارس - شیراز

فارس

244,000

244,000

02/01/03

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

240,000

240,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

220,000

220,000

02/01/02

مشاهده

شرکت آذر سیم بازیافت

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

200,000

200,000

02/01/01

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

270,000

270,000

01/12/28

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

250,000

250,000

01/12/27

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

200,000

200,000

01/12/27

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

250,000

250,000

01/12/25

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

تهران

80,000

80,000

01/12/24

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

200,000

200,000

01/12/23

مشاهده

شرکت نوین بازیافت

قم - قم

قم

220,000

220,000

01/12/22

مشاهده