ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات مادر برد (دو چیپ)

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

142,000

142,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

175,000

175,000

01/03/05

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

157,000

157,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

120,000

120,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

72,200

72,200

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

170,000

170,000

01/03/04

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

180,000

180,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه انصاف

مازندران - قائم شهر

مازندران

135,000

135,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

155,000

155,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه ترابی

مازندران - چالوس

مازندران

140,000

140,000

01/03/03

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

180,000

180,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

180,000

180,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه بازیافت صادقی

قم - قم

قم

173,000

173,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

150,000

150,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه آرش

همدان - همدان

همدان

135,000

135,000

01/03/02

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

145,000

145,000

01/03/02

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

170,000

170,000

01/03/02

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

فارس

175,000

175,000

01/03/02

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

173,000

173,000

01/03/02

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

158,000

158,000

01/03/02

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

تهران - رباط کریم

تهران

185,000

185,000

01/03/02

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

135,000

135,000

01/03/01

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

175,000

175,000

01/03/01

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

155,000

155,000

01/03/01

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

155,000

155,000

01/02/31

مشاهده