ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مادر برد (دو چیپ)

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

130,000

130,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

62,000

62,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

146,000

146,000

00/08/06

مشاهده

کسری فلز جیحون

فارس - شیراز

فارس

150,000

150,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

142,000

142,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

145,000

145,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

تهران

60,000

60,000

00/08/05

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

135,000

135,000

00/08/05

مشاهده

بازیافت الکترونیک سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

150,000

150,000

00/08/04

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

150,000

150,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

تهران - رباط کریم

تهران

148,000

148,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

142,000

142,000

00/08/03

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

تهران

145,000

145,000

00/08/02

مشاهده

بنگاه آرش

همدان - همدان

همدان

140,000

140,000

00/08/02

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

145,000

145,000

00/08/01

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

140,000

140,000

00/08/01

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

120,000

120,000

00/07/30

مشاهده

بنگاه انصاف

مازندران - قائم شهر

مازندران

130,000

130,000

00/07/29

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

140,000

140,000

00/07/28

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

150,000

150,000

00/07/28

مشاهده

الکترونیک مهدی

تهران - شهریار

تهران

130,000

130,000

00/07/27

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

165,000

165,000

00/07/25

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

150,000

150,000

00/07/24

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

140,000

140,000

00/07/23

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

142,000

142,000

00/07/18

مشاهده