ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سی پی یو - CPU

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

650,000

650,000

01/11/15

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

650,000

650,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

750,000

750,000

01/11/14

مشاهده

شرکت نوین بازیافت

قم - قم

قم

430,000

430,000

01/11/14

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

650,000

650,000

01/11/14

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

600,000

600,000

01/11/14

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

550,000

550,000

01/11/14

مشاهده

بانک ضایعات نصیری

گیلان - رشت

گیلان

612,000

612,000

01/11/14

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

850,000

850,000

01/11/13

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

665,000

665,000

01/11/13

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

600,000

600,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

750,000

750,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

700,000

700,000

01/11/11

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

فارس

770,000

770,000

01/11/10

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

650,000

650,000

01/11/09

مشاهده

کاتالیزور ایران

تهران - تهران

تهران

520,000

520,000

01/11/09

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

650,000

650,000

01/11/07

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

630,000

630,000

01/11/05

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

650,000

650,000

01/11/05

مشاهده

بنگاه سید میثم حسینی

تهران - تهران

تهران

600,000

600,000

01/11/02

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

700,000

700,000

01/11/02

مشاهده

بنگاه برادران کریمی

کرمان - کرمان

کرمان

680,000

680,000

01/11/01

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

البرز - کرج

البرز

750,000

750,000

01/10/22

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

412,500

412,500

01/10/19

مشاهده

بنگاه ماراش

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/10/17

مشاهده