ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات سی پی یو - CPU

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

500,000

500,000

01/02/27

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

500,000

500,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

600,000

600,000

01/02/26

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

430,000

430,000

01/02/26

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

460,000

460,000

01/02/25

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

560,000

560,000

01/02/25

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

700,000

700,000

01/02/25

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

510,000

510,000

01/02/25

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

400,000

400,000

01/02/23

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

450,000

450,000

01/02/22

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

تهران - رباط کریم

تهران

700,000

700,000

01/02/22

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

450,000

450,000

01/02/22

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

450,000

450,000

01/02/21

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

700,000

700,000

01/02/18

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

230,000

230,000

01/02/17

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

410,000

410,000

01/02/16

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

680,000

680,000

01/02/13

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

655,000

655,000

01/02/04

مشاهده

شرکت نوین بازیافت

قم - قم

قم

350,000

350,000

01/02/04

مشاهده

ضایعات الکترونیک جهان

تهران - تهران

تهران

600,000

600,000

01/01/30

مشاهده

بنگاه رامین

همدان - همدان

همدان

610,000

610,000

00/12/28

مشاهده

آدیش الکترونیک آویژه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

520,000

520,000

00/11/05

مشاهده

بنگاه پارس مهدی

تهران - ری

تهران

500,000

500,000

00/10/13

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

470,000

470,000

00/10/06

مشاهده

بنگاه رضایی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

350,000

350,000

00/05/13

مشاهده