ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سی پی یو - CPU

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

500,000

500,000

00/08/03

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

410,000

410,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

تهران - رباط کریم

تهران

550,000

550,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

550,000

550,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

500,000

500,000

00/08/03

مشاهده

کسری فلز جیحون

فارس - شیراز

فارس

635,000

635,000

00/08/02

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

400,000

400,000

00/08/01

مشاهده

بازیافت الکترونیک سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

350,000

350,000

00/08/01

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

400,000

400,000

00/07/30

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

400,000

400,000

00/07/29

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

485,000

485,000

00/07/28

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

220,000

220,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

450,000

450,000

00/07/25

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

450,000

450,000

00/07/24

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

850,000

850,000

00/07/23

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

450,000

450,000

00/07/18

مشاهده

شرکت نوین بازیافت

قم - قم

قم

360,000

360,000

00/07/10

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

350,000

350,000

00/06/22

مشاهده

بنگاه الوین

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

500,000

500,000

00/05/17

مشاهده

بنگاه رضایی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

350,000

350,000

00/05/13

مشاهده

بنگاه امیر اعظم

تهران - تهران

تهران

700,000

700,000

00/04/22

مشاهده

فلزات رنگی خاورشهر

تهران - تهران

تهران

450,000

450,000

00/04/10

مشاهده

بنگاه دیبا

تهران - اسلامشهر

تهران

450,000

450,000

00/03/21

مشاهده

آدیش الکترونیک آویژه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

300,000

300,000

00/03/19

مشاهده

بنگاه حسین عباسی

اصفهان - مبارکه

اصفهان

300,000

300,000

00/02/25

مشاهده