ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سی پی یو - CPU

کهن پارت

فارس - شیراز

فارس

800,000

800,000

02/03/15

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

600,000

600,000

02/03/15

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

700,000

700,000

02/03/14

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

750,000

750,000

02/03/14

مشاهده

بازیافت الکترونیک صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

820,000

820,000

02/03/13

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

1,000,000

1,000,000

02/03/12

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

650,000

650,000

02/03/12

مشاهده

بازیافت فلزات شاهین شهر

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

760,000

760,000

02/03/11

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

565,000

565,000

02/03/11

مشاهده

بانک ضایعات نصیری

گیلان - رشت

گیلان

780,000

780,000

02/03/11

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

550,000

550,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

600,000

600,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

900,000

900,000

02/03/10

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

600,000

600,000

02/03/10

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

700,000

700,000

02/03/09

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

815,000

815,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

800,000

800,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

700,000

700,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه ماهور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

1,500,000

1,500,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

700,000

700,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

1,500,000

1,500,000

02/03/07

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

650,000

650,000

02/03/05

مشاهده

آدیش الکترونیک آویژه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

660,000

660,000

02/03/03

مشاهده

کاتالیزور ایران

تهران - تهران

تهران

600,000

600,000

02/02/23

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

650,000

650,000

02/02/20

مشاهده