ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات برد موبایل در هم

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

511,000

511,000

01/02/29

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

450,000

450,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

650,000

650,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

780,000

780,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

720,000

720,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه ترابی

مازندران - چالوس

مازندران

700,000

700,000

01/02/27

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

450,000

450,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

650,000

650,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

760,000

760,000

01/02/26

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

480,000

480,000

01/02/25

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

650,000

650,000

01/02/25

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

650,000

650,000

01/02/23

مشاهده

شرکت آذر سیم بازیافت

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

680,000

680,000

01/02/23

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

850,000

850,000

01/02/23

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

700,000

700,000

01/02/23

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

تهران - رباط کریم

تهران

800,000

800,000

01/02/22

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

750,000

750,000

01/02/21

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

700,000

700,000

01/02/18

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

780,000

780,000

01/02/16

مشاهده

بنگاه آرش

همدان - همدان

همدان

450,000

450,000

01/02/15

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

تهران

750,000

750,000

01/02/15

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

750,000

750,000

01/02/13

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

550,000

550,000

01/02/04

مشاهده

الکترونیک مهدی

تهران - شهریار

تهران

750,000

750,000

01/02/02

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

550,000

550,000

01/02/01

مشاهده