ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات برد موبایل در هم

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

1,220,000

1,220,000

02/07/05

مشاهده

برد موبایل برتر 1

تهران - قرچک

تهران

1,200,000

1,200,000

02/07/05

مشاهده

ضایعات الکترونیک افشار

مرکزی - اراک

مرکزی

1,200,000

1,200,000

02/07/05

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

900,000

900,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

1,200,000

1,200,000

02/07/03

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

1,100,000

1,100,000

02/07/02

مشاهده

ضایعات کامپیوتر اینتل

همدان - بهار

همدان

780,000

780,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه باقری فر

قم - قم

قم

1,100,000

1,100,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

850,000

850,000

02/07/01

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

850,000

850,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

1,450,000

1,450,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه آرش

همدان - همدان

همدان

400,000

400,000

02/06/31

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

550,000

550,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,600,000

1,600,000

02/06/30

مشاهده

ذوب فلزات رنگی یزدانی

چهارمحال و بختیاری - بروجن

چهارمحال و بختیاری

570,000

570,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه مهدی احمدی

تهران - تهران

تهران

1,200,000

1,200,000

02/06/29

مشاهده

بازیافت فلزات طلایی

تهران - رباط کریم

تهران

1,200,000

1,200,000

02/06/29

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

1,270,000

1,270,000

02/06/24

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

1,450,000

1,450,000

02/06/23

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

1,000,000

1,000,000

02/06/19

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

1,400,000

1,400,000

02/06/12

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

1,400,000

1,400,000

02/06/11

مشاهده

کهن پارت

فارس - شیراز

فارس

1,180,000

1,180,000

02/06/09

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

تهران

1,100,000

1,100,000

02/06/07

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

البرز - کرج

البرز

1,100,000

1,100,000

02/06/05

مشاهده