ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات برد موبایل اصل

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

2,150,000

2,150,000

02/03/16

مشاهده

کهن پارت

فارس - شیراز

فارس

2,700,000

2,700,000

02/03/15

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

2,300,000

2,300,000

02/03/15

مشاهده

برد موبایل برتر 1

تهران - قرچک

تهران

2,810,000

2,810,000

02/03/15

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

2,800,000

2,800,000

02/03/14

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

2,200,000

2,200,000

02/03/14

مشاهده

بازیافت الکترونیک صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

2,550,000

2,550,000

02/03/13

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

2,700,000

2,700,000

02/03/12

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

2,400,000

2,400,000

02/03/12

مشاهده

بازیافت فلزات شاهین شهر

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

2,495,000

2,495,000

02/03/11

مشاهده

بانک ضایعات نصیری

گیلان - رشت

گیلان

2,100,000

2,100,000

02/03/11

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

2,450,000

2,450,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

2,600,000

2,600,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

2,700,000

2,700,000

02/03/10

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

2,700,000

2,700,000

02/03/10

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

2,600,000

2,600,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

تهران

2,500,000

2,500,000

02/03/09

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

2,200,000

2,200,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

2,000,000

2,000,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه ماهور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

1,900,000

1,900,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

2,800,000

2,800,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

2,700,000

2,700,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه ترابی

مازندران - چالوس

مازندران

2,500,000

2,500,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

2,900,000

2,900,000

02/03/07

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

2,750,000

2,750,000

02/03/06

مشاهده