ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات برد موبایل اصل

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,450,000

1,450,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

تهران

1,300,000

1,300,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه ترابی

مازندران - چالوس

مازندران

1,200,000

1,200,000

01/02/27

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

1,000,000

1,000,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

1,150,000

1,150,000

01/02/26

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,470,000

1,470,000

01/02/26

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

1,450,000

1,450,000

01/02/26

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

1,200,000

1,200,000

01/02/25

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

1,300,000

1,300,000

01/02/25

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

1,380,000

1,380,000

01/02/25

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

1,210,000

1,210,000

01/02/25

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

1,420,000

1,420,000

01/02/24

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

1,100,000

1,100,000

01/02/23

مشاهده

شرکت آذر سیم بازیافت

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

1,300,000

1,300,000

01/02/23

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

1,300,000

1,300,000

01/02/23

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

1,400,000

1,400,000

01/02/23

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

1,250,000

1,250,000

01/02/22

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

تهران - رباط کریم

تهران

1,350,000

1,350,000

01/02/22

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

1,200,000

1,200,000

01/02/22

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

1,400,000

1,400,000

01/02/21

مشاهده

بنگاه بازیافت صادقی

قم - قم

قم

1,250,000

1,250,000

01/02/20

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

1,200,000

1,200,000

01/02/20

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

1,330,000

1,330,000

01/02/18

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

950,000

950,000

01/02/17

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

1,275,000

1,275,000

01/02/16

مشاهده