ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات برد موبایل اصل

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

1,250,000

1,250,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه قدس

تهران - تهران

تهران

1,140,000

1,140,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

1,300,000

1,300,000

01/07/09

مشاهده

برد موبایل برتر 1

تهران - قرچک

تهران

1,440,000

1,440,000

01/07/08

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

1,265,000

1,265,000

01/07/08

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

1,000,000

1,000,000

01/07/08

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

تهران

1,500,000

1,500,000

01/07/08

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

1,100,000

1,100,000

01/07/08

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,450,000

1,450,000

01/07/07

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

1,200,000

1,200,000

01/07/07

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

1,300,000

1,300,000

01/07/06

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

1,300,000

1,300,000

01/07/06

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

فارس

1,300,000

1,300,000

01/07/06

مشاهده

استوک معصومی

تهران - رباط کریم

تهران

1,410,000

1,410,000

01/07/05

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

1,410,000

1,410,000

01/07/03

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,400,000

1,400,000

01/07/01

مشاهده

بنگاه برادران کریمی

کرمان - کرمان

کرمان

1,100,000

1,100,000

01/06/31

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

1,320,000

1,320,000

01/06/30

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,420,000

1,420,000

01/06/30

مشاهده

بنگاه ماهور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

1,000,000

1,000,000

01/06/29

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

1,200,000

1,200,000

01/06/29

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

1,350,000

1,350,000

01/06/27

مشاهده

بنگاه ترابی

مازندران - چالوس

مازندران

1,300,000

1,300,000

01/06/24

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

1,400,000

1,400,000

01/06/24

مشاهده

بنگاه توس

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

1,200,000

1,200,000

01/06/22

مشاهده