ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات برد موبایل اصل

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

2,500,000

2,500,000

02/09/20

مشاهده

ذوب فلزات رنگی یزدانی

چهارمحال و بختیاری - بروجن

چهارمحال و بختیاری

2,500,000

2,500,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

2,520,000

2,520,000

02/09/20

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

2,800,000

2,800,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

2,750,000

2,750,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه گیلان آنلاین

گیلان - لاهیجان

گیلان

2,600,000

2,600,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه وصفی

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

2,700,000

2,700,000

02/09/18

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

2,200,000

2,200,000

02/09/18

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

2,600,000

2,600,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

2,600,000

2,600,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

2,800,000

2,800,000

02/09/18

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

2,300,000

2,300,000

02/09/18

مشاهده

برد موبایل برتر 1

تهران - قرچک

تهران

2,750,000

2,750,000

02/09/16

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

2,700,000

2,700,000

02/09/15

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

تهران

2,200,000

2,200,000

02/09/15

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

2,770,000

2,770,000

02/09/15

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

2,730,000

2,730,000

02/09/14

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

2,770,000

2,770,000

02/09/14

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

2,750,000

2,750,000

02/09/14

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

2,700,000

2,700,000

02/09/14

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

2,640,000

2,640,000

02/09/13

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

2,600,000

2,600,000

02/09/13

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

2,750,000

2,750,000

02/09/12

مشاهده

پارسا آذربایجان

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

2,600,000

2,600,000

02/09/12

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

2,500,000

2,500,000

02/09/11

مشاهده