ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات برد موبایل اصل

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

2,200,000

2,200,000

01/11/15

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

1,700,000

1,700,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

1,900,000

1,900,000

01/11/15

مشاهده

برد موبایل برتر 1

تهران - قرچک

تهران

2,170,000

2,170,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

1,600,000

1,600,000

01/11/14

مشاهده

شرکت نوین بازیافت

قم - قم

قم

1,800,000

1,800,000

01/11/14

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

2,300,000

2,300,000

01/11/14

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

تهران

2,250,000

2,250,000

01/11/14

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

2,000,000

2,000,000

01/11/14

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

1,750,000

1,750,000

01/11/14

مشاهده

بانک ضایعات نصیری

گیلان - رشت

گیلان

1,750,000

1,750,000

01/11/14

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

2,100,000

2,100,000

01/11/13

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

1,400,000

1,400,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

2,250,000

2,250,000

01/11/13

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

2,000,000

2,000,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

2,170,000

2,170,000

01/11/12

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

فارس

2,100,000

2,100,000

01/11/10

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

2,250,000

2,250,000

01/11/09

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

2,220,000

2,220,000

01/11/09

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

2,200,000

2,200,000

01/11/08

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

1,800,000

1,800,000

01/11/07

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

1,900,000

1,900,000

01/11/06

مشاهده

شرکت آذر سیم بازیافت

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

2,150,000

2,150,000

01/11/06

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

2,200,000

2,200,000

01/11/05

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

2,250,000

2,250,000

01/11/05

مشاهده