ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات برد موبایل اصل

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

1,170,000

1,170,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه سید مسعود جباری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

900,000

900,000

00/08/06

مشاهده

کسری فلز جیحون

فارس - شیراز

فارس

1,210,000

1,210,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

1,150,000

1,150,000

00/08/05

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

1,160,000

1,160,000

00/08/05

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

920,000

920,000

00/08/04

مشاهده

بازیافت الکترونیک سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,250,000

1,250,000

00/08/04

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,200,000

1,200,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

تهران - رباط کریم

تهران

1,150,000

1,150,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

1,160,000

1,160,000

00/08/03

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

تهران

1,200,000

1,200,000

00/08/02

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

950,000

950,000

00/08/01

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

1,200,000

1,200,000

00/08/01

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

1,000,000

1,000,000

00/07/30

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

1,180,000

1,180,000

00/07/28

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

1,210,000

1,210,000

00/07/28

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

1,000,000

1,000,000

00/07/28

مشاهده

خورشید خاوران

تهران - تهران

تهران

1,150,000

1,150,000

00/07/27

مشاهده

الکترونیک مهدی

تهران - شهریار

تهران

950,000

950,000

00/07/27

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,250,000

1,250,000

00/07/25

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

1,000,000

1,000,000

00/07/24

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

1,240,000

1,240,000

00/07/23

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

1,050,000

1,050,000

00/07/21

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

1,200,000

1,200,000

00/07/18

مشاهده

شرکت نوین بازیافت

قم - قم

قم

1,100,000

1,100,000

00/07/10

مشاهده