ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سی دی - CD

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

5,130

5,130

00/08/03

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

تهران - رباط کریم

تهران

10,000

10,000

00/08/03

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

6,000

6,000

00/08/03

مشاهده

شرکت سورنا کاغذ ثمین

فارس - شیراز

فارس

5,000

5,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه شریف

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

6,000

6,000

00/08/03

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

8,000

8,000

00/08/02

مشاهده

کسری فلز جیحون

فارس - شیراز

فارس

7,000

7,000

00/08/02

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

4,950

4,950

00/08/01

مشاهده

بنگاه فرازنده

تهران - تهران

تهران

5,500

5,500

00/08/01

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

3,000

3,000

00/08/01

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

7,500

7,500

00/07/30

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,000

7,000

00/07/29

مشاهده

بنگاه الماسی

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

00/07/29

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

00/07/28

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

4,000

4,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,000

7,000

00/07/25

مشاهده

بازیافت زمین سبز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

6,300

6,300

00/07/24

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

8,000

8,000

00/07/24

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

تهران

12,000

12,000

00/07/04

مشاهده

بنگاه حسین پور

تهران - اسلامشهر

تهران

8,500

8,500

00/07/01

مشاهده

بنگاه ضایعات نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

6,000

6,000

00/06/16

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

8,000

8,000

00/06/06

مشاهده

بنگاه راه سبز

زنجان - زنجان

زنجان

8,000

8,000

00/06/02

مشاهده

بنگاه امیر اعظم

تهران - تهران

تهران

5,000

5,000

00/04/22

مشاهده

بنگاه دیبا

تهران - اسلامشهر

تهران

4,500

4,500

00/03/21

مشاهده