ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات برد هارد

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

750,000

750,000

01/11/12

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

700,000

700,000

01/11/12

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

620,000

620,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

630,000

630,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

590,000

590,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

580,000

580,000

01/11/10

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

فارس

750,000

750,000

01/11/10

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

870,000

870,000

01/11/09

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

850,000

850,000

01/11/09

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

620,000

620,000

01/11/09

مشاهده

کاتالیزور ایران

تهران - تهران

تهران

600,000

600,000

01/11/09

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

800,000

800,000

01/11/08

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

630,000

630,000

01/11/07

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

770,000

770,000

01/11/07

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

600,000

600,000

01/11/06

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

660,000

660,000

01/11/06

مشاهده

شرکت آذر سیم بازیافت

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

550,000

550,000

01/11/06

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

660,000

660,000

01/11/05

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

900,000

900,000

01/11/05

مشاهده

بنگاه سید میثم حسینی

تهران - تهران

تهران

500,000

500,000

01/11/02

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

700,000

700,000

01/11/02

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

600,000

600,000

01/10/28

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

850,000

850,000

01/10/28

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

تهران

700,000

700,000

01/10/28

مشاهده

شرکت نوین بازیافت

قم - قم

قم

700,000

700,000

01/10/27

مشاهده