ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات برد هارد

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

550,000

550,000

01/07/08

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

450,000

450,000

01/07/08

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

تهران

500,000

500,000

01/07/08

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

350,000

350,000

01/07/08

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

560,000

560,000

01/07/07

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

500,000

500,000

01/07/07

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

480,000

480,000

01/07/07

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

550,000

550,000

01/07/07

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

450,000

450,000

01/07/06

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

فارس

500,000

500,000

01/07/06

مشاهده

استوک معصومی

تهران - رباط کریم

تهران

590,000

590,000

01/07/05

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

590,000

590,000

01/07/03

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

550,000

550,000

01/07/01

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

500,000

500,000

01/06/30

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

600,000

600,000

01/06/30

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

530,000

530,000

01/06/27

مشاهده

بنگاه ترابی

مازندران - چالوس

مازندران

500,000

500,000

01/06/24

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

600,000

600,000

01/06/24

مشاهده

بنگاه توس

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

450,000

450,000

01/06/22

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

430,000

430,000

01/06/21

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

440,000

440,000

01/06/15

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

530,000

530,000

01/06/09

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

530,000

530,000

01/06/06

مشاهده

بنگاه سعادت

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

400,000

400,000

01/06/05

مشاهده

شرکت آذر سیم بازیافت

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

430,000

430,000

01/05/28

مشاهده