ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات برد هارد

کهن پارت

فارس - شیراز

فارس

750,000

750,000

02/03/15

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

700,000

700,000

02/03/15

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

900,000

900,000

02/03/14

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

900,000

900,000

02/03/14

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

800,000

800,000

02/03/12

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

700,000

700,000

02/03/12

مشاهده

بازیافت فلزات شاهین شهر

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

749,000

749,000

02/03/11

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

655,000

655,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

750,000

750,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

920,000

920,000

02/03/10

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,000,000

1,000,000

02/03/10

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

800,000

800,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

900,000

900,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

750,000

750,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

870,000

870,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

950,000

950,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

950,000

950,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه ترابی

مازندران - چالوس

مازندران

950,000

950,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

950,000

950,000

02/03/07

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

950,000

950,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

900,000

900,000

02/03/05

مشاهده

آدیش الکترونیک آویژه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

855,000

855,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه توس

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

550,000

550,000

02/02/30

مشاهده

کاتالیزور ایران

تهران - تهران

تهران

900,000

900,000

02/02/23

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

700,000

700,000

02/02/20

مشاهده