ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات برد هارد

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

550,000

550,000

01/03/05

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

470,000

470,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

550,000

550,000

01/03/04

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

600,000

600,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

520,000

520,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه ترابی

مازندران - چالوس

مازندران

500,000

500,000

01/03/03

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

620,000

620,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

550,000

550,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

540,000

540,000

01/03/03

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

فارس

580,000

580,000

01/03/02

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

تهران - رباط کریم

تهران

600,000

600,000

01/03/02

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

330,000

330,000

01/03/01

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

600,000

600,000

01/03/01

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

510,000

510,000

01/03/01

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

530,000

530,000

01/02/30

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

480,000

480,000

01/02/30

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

406,000

406,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

580,000

580,000

01/02/24

مشاهده

شرکت آذر سیم بازیافت

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

450,000

450,000

01/02/23

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

500,000

500,000

01/02/18

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

تهران

600,000

600,000

01/02/15

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

550,000

550,000

01/02/13

مشاهده

شرکت نوین بازیافت

قم - قم

قم

480,000

480,000

01/02/04

مشاهده

الکترونیک مهدی

تهران - شهریار

تهران

560,000

560,000

01/02/02

مشاهده

بنگاه رامین

همدان - همدان

همدان

480,000

480,000

00/12/28

مشاهده