ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مادر برد (تک چیپ)

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

120,000

120,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

75,000

75,000

01/07/09

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

78,000

78,000

01/07/08

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

تهران

85,000

85,000

01/07/08

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

85,000

85,000

01/07/07

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

81,000

81,000

01/07/07

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

73,000

73,000

01/07/07

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

80,000

80,000

01/07/07

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

70,000

70,000

01/07/06

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

80,000

80,000

01/07/06

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

فارس

75,000

75,000

01/07/06

مشاهده

استوک معصومی

تهران - رباط کریم

تهران

90,000

90,000

01/07/05

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

90,000

90,000

01/07/03

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

80,000

80,000

01/07/01

مشاهده

بنگاه برادران کریمی

کرمان - کرمان

کرمان

78,000

78,000

01/06/31

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

90,000

90,000

01/06/30

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

90,000

90,000

01/06/30

مشاهده

بنگاه ماهور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

70,000

70,000

01/06/29

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

70,000

70,000

01/06/29

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

82,000

82,000

01/06/27

مشاهده

بنگاه ترابی

مازندران - چالوس

مازندران

80,000

80,000

01/06/24

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

90,000

90,000

01/06/24

مشاهده

بنگاه توس

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

80,000

80,000

01/06/22

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

80,000

80,000

01/06/21

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

80,000

80,000

01/06/15

مشاهده