ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مادر برد (تک چیپ)

کهن پارت

فارس - شیراز

فارس

150,000

150,000

02/03/15

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

135,000

135,000

02/03/15

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

100,000

100,000

02/03/15

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

155,000

155,000

02/03/14

مشاهده

بنگاه قدس

تهران - تهران

تهران

137,000

137,000

02/03/14

مشاهده

همراه کامپیوتر

گیلان - رشت

گیلان

120,000

120,000

02/03/14

مشاهده

بازیافت الکترونیک صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

140,000

140,000

02/03/13

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

130,000

130,000

02/03/12

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

140,000

140,000

02/03/12

مشاهده

بازیافت فلزات شاهین شهر

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

155,000

155,000

02/03/11

مشاهده

بانک ضایعات نصیری

گیلان - رشت

گیلان

85,000

85,000

02/03/11

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

135,000

135,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

130,000

130,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

140,000

140,000

02/03/10

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

100,000

100,000

02/03/10

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

140,000

140,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

تهران

110,000

110,000

02/03/09

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

210,000

210,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

150,000

150,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

150,000

150,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

120,000

120,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه ماهور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

80,000

80,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

160,000

160,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

170,000

170,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه ترابی

مازندران - چالوس

مازندران

150,000

150,000

02/03/08

مشاهده