ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات مادر برد (تک چیپ)

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

88,000

88,000

01/03/05

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

77,000

77,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

70,000

70,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

85,000

85,000

01/03/04

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

90,000

90,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

81,000

81,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه ترابی

مازندران - چالوس

مازندران

90,000

90,000

01/03/03

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

90,000

90,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

92,000

92,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه بازیافت صادقی

قم - قم

قم

86,000

86,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

75,000

75,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

80,000

80,000

01/03/02

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

فارس

90,000

90,000

01/03/02

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

85,000

85,000

01/03/02

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

77,000

77,000

01/03/02

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

تهران - رباط کریم

تهران

90,000

90,000

01/03/02

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

75,000

75,000

01/03/01

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

80,000

80,000

01/02/31

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

82,000

82,000

01/02/30

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

82,000

82,000

01/02/30

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

81,000

81,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

تهران

80,000

80,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه ضایعات شرق

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

85,000

85,000

01/02/24

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

80,000

80,000

01/02/18

مشاهده