ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مادر برد (تک چیپ)

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

150,000

150,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

173,000

173,000

02/09/20

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

100,000

100,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

105,000

105,000

02/09/20

مشاهده

ماهان ضایعات قم

قم - قم

قم

150,000

150,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

170,000

170,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه باقری فر

قم - قم

قم

120,000

120,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه گیلان آنلاین

گیلان - لاهیجان

گیلان

165,000

165,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه وصفی

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

170,000

170,000

02/09/18

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

160,000

160,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

160,000

160,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

185,000

185,000

02/09/18

مشاهده

ضایعات الکترونیک افشار

مرکزی - اراک

مرکزی

150,000

150,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

130,000

130,000

02/09/17

مشاهده

همراه کامپیوتر

گیلان - رشت

گیلان

120,000

120,000

02/09/16

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

140,000

140,000

02/09/15

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

165,000

165,000

02/09/15

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

180,000

180,000

02/09/15

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

175,000

175,000

02/09/14

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

180,000

180,000

02/09/14

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

160,000

160,000

02/09/14

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

160,000

160,000

02/09/14

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

170,000

170,000

02/09/13

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

155,000

155,000

02/09/13

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

175,000

175,000

02/09/12

مشاهده