ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات پرینتر/ کپی/ اسکنر

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

7,000

7,000

01/03/04

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,000

10,000

01/03/03

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

فارس

7,000

7,000

01/03/02

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

تهران - رباط کریم

تهران

10,000

10,000

01/03/02

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

9,000

9,000

01/03/01

مشاهده

بنگاه فلزات شفیعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,000

9,000

01/03/01

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

10,000

10,000

01/02/31

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

8,000

8,000

01/02/30

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,000

13,000

01/02/30

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

9,000

9,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه رامین

همدان - همدان

همدان

9,000

9,000

00/12/28

مشاهده

آدیش الکترونیک آویژه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,000

11,000

00/11/05

مشاهده

بنگاه رضایی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,000

10,000

00/05/18

مشاهده

بنگاه اهوازی جزایری

خوزستان - اهواز

خوزستان

3,000

3,000

00/03/30

مشاهده

بنگاه شهرزاد

تهران - تهران

تهران

5,000

5,000

00/02/19

مشاهده

بنگاه آرشا

تهران - رباط کریم

تهران

5,500

5,500

99/11/20

مشاهده