ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پرینتر/ کپی/ اسکنر

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

8,000

8,000

02/01/09

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

10,000

10,000

02/01/07

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

9,000

9,000

02/01/07

مشاهده

آدیش الکترونیک آویژه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

12,000

12,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

7,000

7,000

02/01/04

مشاهده

کهن پارت

فارس - شیراز

فارس

14,400

14,400

02/01/03

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,000

10,000

02/01/02

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

10,000

10,000

01/12/27

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,000

11,000

01/12/23

مشاهده

بنگاه ماهور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,000

10,000

01/12/16

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

البرز - کرج

البرز

11,000

11,000

01/12/13

مشاهده

بنگاه سعادت

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

10,000

10,000

01/11/30

مشاهده

بنگاه سید میثم حسینی

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

01/11/02

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

10,500

10,500

01/10/04

مشاهده

استوک معصومی

تهران - رباط کریم

تهران

12,000

12,000

01/09/21

مشاهده

بنگاه توس

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,500

8,500

01/06/22

مشاهده

ضایعات الکترونیک آسیا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,000

12,000

01/05/18

مشاهده

بنگاه رضایی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

35,000

35,000

01/03/29

مشاهده

بنگاه رامین

همدان - همدان

همدان

9,000

9,000

00/12/28

مشاهده

بنگاه اهوازی جزایری

خوزستان - اهواز

خوزستان

3,000

3,000

00/03/30

مشاهده

بنگاه شهرزاد

تهران - تهران

تهران

5,000

5,000

00/02/19

مشاهده

بنگاه آرشا

تهران - رباط کریم

تهران

5,500

5,500

99/11/20

مشاهده