ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پرینتر/ کپی/ اسکنر

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,000

10,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

5,000

5,000

01/09/04

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

7,000

7,000

01/09/03

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

فارس

8,000

8,000

01/09/02

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,000

10,000

01/08/30

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

9,000

9,000

01/08/25

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

10,000

10,000

01/08/18

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

البرز - کرج

البرز

7,000

7,000

01/08/14

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

01/08/14

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

8,600

8,600

01/07/21

مشاهده

استوک معصومی

تهران - رباط کریم

تهران

10,000

10,000

01/07/12

مشاهده

بنگاه ماهور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,000

10,000

01/06/29

مشاهده

بنگاه توس

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,500

8,500

01/06/22

مشاهده

بنگاه سعادت

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

10,000

10,000

01/06/05

مشاهده

ضایعات الکترونیک آسیا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,000

12,000

01/05/18

مشاهده

بنگاه رضایی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

35,000

35,000

01/03/29

مشاهده

بنگاه رامین

همدان - همدان

همدان

9,000

9,000

00/12/28

مشاهده

آدیش الکترونیک آویژه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,000

11,000

00/11/05

مشاهده

بنگاه اهوازی جزایری

خوزستان - اهواز

خوزستان

3,000

3,000

00/03/30

مشاهده

بنگاه شهرزاد

تهران - تهران

تهران

5,000

5,000

00/02/19

مشاهده

بنگاه آرشا

تهران - رباط کریم

تهران

5,500

5,500

99/11/20

مشاهده