ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پرینتر/ کپی/ اسکنر

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

75,000

75,000

00/08/06

مشاهده

کسری فلز جیحون

فارس - شیراز

فارس

7,500

7,500

00/08/06

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,000

10,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

6,500

6,500

00/08/05

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

7,500

7,500

00/08/05

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,000

9,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

تهران - رباط کریم

تهران

5,500

5,500

00/08/03

مشاهده

بنگاه رضایی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,000

10,000

00/05/18

مشاهده

فلزات رنگی خاورشهر

تهران - تهران

تهران

8,000

8,000

00/04/10

مشاهده

بنگاه اهوازی جزایری

خوزستان - اهواز

خوزستان

3,000

3,000

00/03/30

مشاهده

بنگاه دیبا

تهران - اسلامشهر

تهران

6,000

6,000

00/03/21

مشاهده

آدیش الکترونیک آویژه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,000

8,000

00/03/19

مشاهده

بنگاه حسین عباسی

اصفهان - مبارکه

اصفهان

8,000

8,000

00/02/25

مشاهده

بنگاه شهرزاد

تهران - تهران

تهران

5,000

5,000

00/02/19

مشاهده

بنگاه رامین

همدان - همدان

همدان

8,000

8,000

99/12/11

مشاهده

بنگاه آرشا

تهران - رباط کریم

تهران

5,500

5,500

99/11/20

مشاهده

بازیافت الکترونیک رجبی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

3,000

3,000

99/04/20

مشاهده