ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات کارت صدا / مودم

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

112,000

112,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

175,000

175,000

01/03/05

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

155,000

155,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

120,000

120,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

160,000

160,000

01/03/04

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

180,000

180,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

160,000

160,000

01/03/03

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

180,000

180,000

01/03/03

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

145,000

145,000

01/03/02

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

فارس

170,000

170,000

01/03/02

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

175,000

175,000

01/03/02

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

158,000

158,000

01/03/02

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

تهران - رباط کریم

تهران

170,000

170,000

01/03/02

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

155,000

155,000

01/03/01

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

162,000

162,000

01/02/30

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

155,000

155,000

01/02/30

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

164,998

164,998

01/02/24

مشاهده

شرکت آذر سیم بازیافت

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

145,000

145,000

01/02/23

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

160,000

160,000

01/02/18

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

72,000

72,000

01/02/17

مشاهده

الکترونیک مهدی

تهران - شهریار

تهران

170,000

170,000

01/02/02

مشاهده

ضایعات الکترونیک جهان

تهران - تهران

تهران

140,000

140,000

01/01/30

مشاهده

بنگاه رامین

همدان - همدان

همدان

160,000

160,000

00/12/28

مشاهده

آدیش الکترونیک آویژه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

155,000

155,000

00/11/05

مشاهده

بنگاه پارس مهدی

تهران - ری

تهران

150,000

150,000

00/10/13

مشاهده