ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات کارت صدا / مودم

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

250,000

250,000

02/01/09

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

245,000

245,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

225,000

225,000

02/01/09

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

210,000

210,000

02/01/08

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

210,000

210,000

02/01/07

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

220,000

220,000

02/01/07

مشاهده

همراه کامپیوتر

گیلان - رشت

گیلان

160,000

160,000

02/01/07

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

200,000

200,000

02/01/07

مشاهده

آدیش الکترونیک آویژه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

260,000

260,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

210,000

210,000

02/01/04

مشاهده

کهن پارت

فارس - شیراز

فارس

224,400

224,400

02/01/03

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

240,000

240,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

215,000

215,000

02/01/02

مشاهده

شرکت آذر سیم بازیافت

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

180,000

180,000

02/01/01

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

270,000

270,000

01/12/28

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

200,000

200,000

01/12/27

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

200,000

200,000

01/12/23

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

200,000

200,000

01/12/22

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

210,000

210,000

01/12/21

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

220,000

220,000

01/12/20

مشاهده

بنگاه ماهور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

120,000

120,000

01/12/16

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

البرز - کرج

البرز

230,000

230,000

01/12/13

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

220,000

220,000

01/12/13

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

300,000

300,000

01/12/12

مشاهده

بنگاه افسر

تهران - تهران

تهران

212,000

212,000

01/12/12

مشاهده