ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات کارت صدا / مودم

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

220,000

220,000

02/07/05

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

235,000

235,000

02/07/05

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

200,000

200,000

02/07/05

مشاهده

ضایعات الکترونیک افشار

مرکزی - اراک

مرکزی

250,000

250,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

200,000

200,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

210,000

210,000

02/07/03

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

260,000

260,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

270,000

270,000

02/07/03

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

220,000

220,000

02/07/02

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

220,000

220,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

250,000

250,000

02/06/30

مشاهده

همراه کامپیوتر

گیلان - رشت

گیلان

160,000

160,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه مهدی احمدی

تهران - تهران

تهران

245,000

245,000

02/06/29

مشاهده

بازیافت فلزات طلایی

تهران - رباط کریم

تهران

220,000

220,000

02/06/29

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

250,000

250,000

02/06/25

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

230,000

230,000

02/06/24

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

250,000

250,000

02/06/23

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

240,000

240,000

02/06/21

مشاهده

بنگاه سعادت

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

200,000

200,000

02/06/21

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

300,000

300,000

02/06/12

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

250,000

250,000

02/06/11

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

320,000

320,000

02/06/11

مشاهده

کهن پارت

فارس - شیراز

فارس

280,000

280,000

02/06/09

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

البرز - کرج

البرز

230,000

230,000

02/06/05

مشاهده

بازیافت فلزات شاهین شهر

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

200,000

200,000

02/05/31

مشاهده