ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

کارت صدا / مودم

کارت صدا / مودم

تاریخ بروزرسانی : 03/03/09

میانگین خرده بار: 290,000

میانگین عمده بار: 360,000

کارت صدا یکی از قطعات کامپیوتری است که وظیفه آماده نمودن سیگنال‌های مختلف صوتی جهت پخش شدن از طریق بلندگوها، پردازش سیگنال‌های صوتی ورودی از میکروفون و دیگر سازها را برای ذخیره کامپیوتر انجام می دهد. ضایعات کارت صدا به عنوان دسته ای از ضایعات الکترونیکی داد و ستد می شد

بیشتر

بنگاه خود را از اینجا پین (سنجاق) کنید 😉 پین کردن بنگاه

نام بنگاه شما

استان - شهر