ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات کارت صدا / مودم

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

160,000

160,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

155,000

155,000

01/09/04

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

150,000

150,000

01/09/03

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

170,000

170,000

01/09/03

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

فارس

180,000

180,000

01/09/02

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

167,000

167,000

01/09/01

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

150,000

150,000

01/08/30

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

185,000

185,000

01/08/30

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

175,000

175,000

01/08/30

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

165,000

165,000

01/08/29

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

185,000

185,000

01/08/28

مشاهده

شرکت آذر سیم بازیافت

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

130,000

130,000

01/08/27

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

200,000

200,000

01/08/26

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

175,000

175,000

01/08/25

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

170,000

170,000

01/08/17

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

120,000

120,000

01/08/16

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

البرز - کرج

البرز

190,000

190,000

01/08/14

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

190,000

190,000

01/08/14

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

165,000

165,000

01/08/02

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

180,000

180,000

01/07/27

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

145,000

145,000

01/07/21

مشاهده

استوک معصومی

تهران - رباط کریم

تهران

185,000

185,000

01/07/12

مشاهده

بنگاه ماهور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

110,000

110,000

01/06/29

مشاهده

بنگاه توس

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

140,000

140,000

01/06/22

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

150,000

150,000

01/06/14

مشاهده