ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات کارت گرافیک

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

500,000

500,000

02/07/03

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

410,000

410,000

02/07/03

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

505,000

505,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

450,000

450,000

02/07/03

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

400,000

400,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

460,000

460,000

02/07/02

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

363,000

363,000

02/07/01

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

370,000

370,000

02/07/01

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

290,000

290,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

510,000

510,000

02/06/31

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

400,000

400,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

500,000

500,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

400,000

400,000

02/06/29

مشاهده

بنگاه مهدی احمدی

تهران - تهران

تهران

470,000

470,000

02/06/29

مشاهده

بازیافت فلزات طلایی

تهران - رباط کریم

تهران

450,000

450,000

02/06/29

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

510,000

510,000

02/06/25

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

470,000

470,000

02/06/24

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

510,000

510,000

02/06/23

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

450,000

450,000

02/06/21

مشاهده

بنگاه سعادت

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

330,000

330,000

02/06/21

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

450,000

450,000

02/06/19

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

500,000

500,000

02/06/17

مشاهده

ضایعات الکترونیک افشار

مرکزی - اراک

مرکزی

350,000

350,000

02/06/12

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

250,000

250,000

02/06/11

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

460,000

460,000

02/06/11

مشاهده