ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات کارت گرافیک

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

86,000

86,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

235,000

235,000

00/08/06

مشاهده

کسری فلز جیحون

فارس - شیراز

فارس

255,000

255,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

220,000

220,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

220,000

220,000

00/08/05

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

230,000

230,000

00/08/05

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

58,000

58,000

00/08/04

مشاهده

بازیافت الکترونیک سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

230,000

230,000

00/08/04

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

240,000

240,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

تهران - رباط کریم

تهران

220,000

220,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

230,000

230,000

00/08/03

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

تهران

220,000

220,000

00/08/02

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

230,000

230,000

00/08/01

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

185,000

185,000

00/08/01

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

120,000

120,000

00/07/30

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

240,000

240,000

00/07/28

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

250,000

250,000

00/07/28

مشاهده

الکترونیک مهدی

تهران - شهریار

تهران

180,000

180,000

00/07/27

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

270,000

270,000

00/07/25

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

230,000

230,000

00/07/24

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

230,000

230,000

00/07/23

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

225,000

225,000

00/07/18

مشاهده

شرکت نوین بازیافت

قم - قم

قم

160,000

160,000

00/07/10

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

180,000

180,000

00/06/22

مشاهده

بنگاه حیدری

تهران - تهران

تهران

230,000

230,000

00/06/21

مشاهده