ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات کارت گرافیک

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

300,000

300,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

400,000

400,000

02/01/09

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

350,000

350,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

370,000

370,000

02/01/09

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

400,000

400,000

02/01/08

مشاهده

بانک ضایعات نصیری

گیلان - رشت

گیلان

235,000

235,000

02/01/08

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

365,000

365,000

02/01/07

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

350,000

350,000

02/01/07

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

300,000

300,000

02/01/07

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

300,000

300,000

02/01/07

مشاهده

آدیش الکترونیک آویژه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

375,000

375,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

240,000

240,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

350,000

350,000

02/01/04

مشاهده

کهن پارت

فارس - شیراز

فارس

344,000

344,000

02/01/03

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

380,000

380,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

340,000

340,000

02/01/02

مشاهده

شرکت آذر سیم بازیافت

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

280,000

280,000

02/01/01

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

430,000

430,000

01/12/28

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

400,000

400,000

01/12/27

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

300,000

300,000

01/12/27

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

430,000

430,000

01/12/25

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

300,000

300,000

01/12/23

مشاهده

شرکت نوین بازیافت

قم - قم

قم

320,000

320,000

01/12/22

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

400,000

400,000

01/12/22

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

350,000

350,000

01/12/21

مشاهده