ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات کارت گرافیک

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

225,000

225,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

260,000

260,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

162,000

162,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

240,000

240,000

01/09/04

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

350,000

350,000

01/09/03

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

260,000

260,000

01/09/03

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

290,000

290,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

210,000

210,000

01/09/02

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

فارس

280,000

280,000

01/09/02

مشاهده

شرکت نوین بازیافت

قم - قم

قم

260,000

260,000

01/09/01

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

260,000

260,000

01/09/01

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

255,600

255,600

01/08/30

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

150,000

150,000

01/08/30

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

285,000

285,000

01/08/30

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

310,000

310,000

01/08/30

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

250,000

250,000

01/08/29

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

290,000

290,000

01/08/28

مشاهده

شرکت آذر سیم بازیافت

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

215,000

215,000

01/08/27

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

325,000

325,000

01/08/26

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

260,000

260,000

01/08/25

مشاهده

پلیمر کاران غرب

ایلام - ایلام

ایلام

68,000

68,000

01/08/22

مشاهده

بنگاه برادران کریمی

کرمان - کرمان

کرمان

295,000

295,000

01/08/18

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

300,000

300,000

01/08/17

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

71,000

71,000

01/08/16

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

البرز - کرج

البرز

300,000

300,000

01/08/14

مشاهده