ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات رم

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

1,300,000

1,300,000

02/07/07

مشاهده

ذوب فلزات رنگی یزدانی

چهارمحال و بختیاری - بروجن

چهارمحال و بختیاری

950,000

950,000

02/07/07

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,550,000

1,550,000

02/07/07

مشاهده

بازیافت فلزات طلایی

تهران - رباط کریم

تهران

1,500,000

1,500,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

1,330,000

1,330,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

1,510,000

1,510,000

02/07/06

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,500,000

1,500,000

02/07/05

مشاهده

ضایعات الکترونیک افشار

مرکزی - اراک

مرکزی

1,200,000

1,200,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

1,550,000

1,550,000

02/07/03

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

1,400,000

1,400,000

02/07/03

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

1,200,000

1,200,000

02/07/02

مشاهده

ضایعات کامپیوتر اینتل

همدان - بهار

همدان

1,120,000

1,120,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

1,150,000

1,150,000

02/07/01

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

1,100,000

1,100,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

1,550,000

1,550,000

02/06/31

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

1,400,000

1,400,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,600,000

1,600,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه مهدی احمدی

تهران - تهران

تهران

1,450,000

1,450,000

02/06/29

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,600,000

1,600,000

02/06/25

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

1,450,000

1,450,000

02/06/24

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

1,600,000

1,600,000

02/06/23

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,370,000

1,370,000

02/06/21

مشاهده

بنگاه سعادت

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

1,000,000

1,000,000

02/06/21

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

1,620,000

1,620,000

02/06/19

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

1,400,000

1,400,000

02/06/11

مشاهده