ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات رم

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,500,000

1,500,000

02/03/12

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

1,400,000

1,400,000

02/03/12

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

1,200,000

1,200,000

02/03/12

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

1,250,000

1,250,000

02/03/12

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

1,300,000

1,300,000

02/03/12

مشاهده

کهن پارت

فارس - شیراز

فارس

1,450,000

1,450,000

02/03/12

مشاهده

بازیافت فلزات شاهین شهر

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

1,300,000

1,300,000

02/03/11

مشاهده

بانک ضایعات نصیری

گیلان - رشت

گیلان

1,100,000

1,100,000

02/03/11

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

1,100,000

1,100,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

1,400,000

1,400,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,400,000

1,400,000

02/03/10

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,500,000

1,500,000

02/03/10

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

1,300,000

1,300,000

02/03/09

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

1,230,000

1,230,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

1,200,000

1,200,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

1,300,000

1,300,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

1,000,000

1,000,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه ماهور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

900,000

900,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

1,500,000

1,500,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

1,550,000

1,550,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

1,550,000

1,550,000

02/03/07

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

1,650,000

1,650,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

1,200,000

1,200,000

02/03/05

مشاهده

آدیش الکترونیک آویژه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

1,400,000

1,400,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه توس

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

1,000,000

1,000,000

02/02/30

مشاهده