ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات رم

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

700,000

700,000

01/02/29

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

770,000

770,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

780,000

780,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

870,000

870,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

870,000

870,000

01/02/28

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

850,000

850,000

01/02/27

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

650,000

650,000

01/02/27

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

810,000

810,000

01/02/26

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

770,000

770,000

01/02/25

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

850,000

850,000

01/02/24

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

810,000

810,000

01/02/23

مشاهده

شرکت آذر سیم بازیافت

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

750,000

750,000

01/02/23

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

760,000

760,000

01/02/23

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

770,000

770,000

01/02/23

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

تهران - رباط کریم

تهران

820,000

820,000

01/02/22

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

750,000

750,000

01/02/22

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

850,000

850,000

01/02/21

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

800,000

800,000

01/02/18

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

225,000

225,000

01/02/17

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

780,000

780,000

01/02/16

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

تهران

850,000

850,000

01/02/15

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

890,000

890,000

01/02/13

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

850,000

850,000

01/02/04

مشاهده

شرکت نوین بازیافت

قم - قم

قم

700,000

700,000

01/02/04

مشاهده

الکترونیک مهدی

تهران - شهریار

تهران

800,000

800,000

01/02/02

مشاهده