ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات رم

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

1,000,000

1,000,000

01/11/12

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

900,000

900,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

1,100,000

1,100,000

01/11/12

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

900,000

900,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

980,000

980,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

950,000

950,000

01/11/10

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

فارس

1,150,000

1,150,000

01/11/10

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,250,000

1,250,000

01/11/09

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

1,250,000

1,250,000

01/11/09

مشاهده

کاتالیزور ایران

تهران - تهران

تهران

1,000,000

1,000,000

01/11/09

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

1,200,000

1,200,000

01/11/08

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

950,000

950,000

01/11/07

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

1,200,000

1,200,000

01/11/07

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

900,000

900,000

01/11/06

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

970,000

970,000

01/11/06

مشاهده

شرکت آذر سیم بازیافت

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

1,020,000

1,020,000

01/11/06

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

1,000,000

1,000,000

01/11/06

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,150,000

1,150,000

01/11/05

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,350,000

1,350,000

01/11/05

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,050,000

1,050,000

01/11/02

مشاهده

بنگاه برادران کریمی

کرمان - کرمان

کرمان

1,000,000

1,000,000

01/11/01

مشاهده

بانک ضایعات نصیری

گیلان - رشت

گیلان

751,750

751,750

01/10/29

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

900,000

900,000

01/10/28

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,100,000

1,100,000

01/10/28

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

تهران

1,100,000

1,100,000

01/10/28

مشاهده