ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات رم

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

725,000

725,000

01/07/09

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

700,000

700,000

01/07/08

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

تهران

820,000

820,000

01/07/08

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

700,000

700,000

01/07/08

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

800,000

800,000

01/07/07

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

790,000

790,000

01/07/07

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

780,000

780,000

01/07/07

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

700,000

700,000

01/07/06

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

750,000

750,000

01/07/06

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

فارس

750,000

750,000

01/07/06

مشاهده

استوک معصومی

تهران - رباط کریم

تهران

880,000

880,000

01/07/05

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

890,000

890,000

01/07/03

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

800,000

800,000

01/07/01

مشاهده

بنگاه برادران کریمی

کرمان - کرمان

کرمان

820,000

820,000

01/06/31

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

900,000

900,000

01/06/30

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

850,000

850,000

01/06/30

مشاهده

بنگاه ماهور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

700,000

700,000

01/06/29

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

800,000

800,000

01/06/27

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

850,000

850,000

01/06/24

مشاهده

بنگاه توس

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

650,000

650,000

01/06/22

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

750,000

750,000

01/06/21

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

760,000

760,000

01/06/15

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

700,000

700,000

01/06/14

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

800,000

800,000

01/06/14

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

830,000

830,000

01/06/09

مشاهده