ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات هارد

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

70,000

70,000

01/11/15

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

36,000

36,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

28,000

28,000

01/11/14

مشاهده

شرکت نوین بازیافت

قم - قم

قم

32,000

32,000

01/11/14

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

40,000

40,000

01/11/14

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

60,000

60,000

01/11/14

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

34,000

34,000

01/11/14

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

66,000

66,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

35,000

35,000

01/11/13

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

35,000

35,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

60,000

60,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

30,000

30,000

01/11/11

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

40,000

40,000

01/11/09

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/11/08

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

65,000

65,000

01/11/07

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

30,000

30,000

01/11/06

مشاهده

شرکت آذر سیم بازیافت

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

27,000

27,000

01/11/06

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

32,000

32,000

01/11/05

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

75,000

75,000

01/11/05

مشاهده

بنگاه سید میثم حسینی

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

01/11/02

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

38,000

38,000

01/11/02

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

28,000

28,000

01/10/28

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

58,000

58,000

01/10/25

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

البرز - کرج

البرز

33,000

33,000

01/10/22

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

65,000

65,000

01/10/19

مشاهده