ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات هارد

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

30,000

30,000

01/02/29

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

25,000

25,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

25,000

25,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

32,000

32,000

01/02/28

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

25,000

25,000

01/02/27

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

26,000

26,000

01/02/27

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

25,000

25,000

01/02/26

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

60,000

60,000

01/02/25

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

29,999

29,999

01/02/24

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

32,000

32,000

01/02/23

مشاهده

شرکت آذر سیم بازیافت

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

25,000

25,000

01/02/23

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

26,000

26,000

01/02/23

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

25,000

25,000

01/02/23

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

تهران - رباط کریم

تهران

30,000

30,000

01/02/22

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

30,000

30,000

01/02/22

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

33,000

33,000

01/02/21

مشاهده

بنگاه بازیافت صادقی

قم - قم

قم

45,000

45,000

01/02/20

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

50,000

50,000

01/02/18

مشاهده

بنگاه فلزات شفیعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

56,000

56,000

01/02/18

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

22,000

22,000

01/02/17

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

26,000

26,000

01/02/13

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

52,000

52,000

01/02/04

مشاهده

شرکت نوین بازیافت

قم - قم

قم

30,000

30,000

01/02/04

مشاهده

الکترونیک مهدی

تهران - شهریار

تهران

60,000

60,000

01/02/02

مشاهده