ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات هارد

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

65,000

65,000

01/07/09

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

01/07/08

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

20,000

20,000

01/07/08

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

01/07/08

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

52,000

52,000

01/07/07

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

20,000

20,000

01/07/07

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

25,000

25,000

01/07/06

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

50,000

50,000

01/07/06

مشاهده

استوک معصومی

تهران - رباط کریم

تهران

35,000

35,000

01/07/05

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

30,000

30,000

01/07/01

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

55,000

55,000

01/06/30

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

23,000

23,000

01/06/30

مشاهده

بنگاه ماهور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

18,000

18,000

01/06/29

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

01/06/27

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

35,000

35,000

01/06/24

مشاهده

بنگاه توس

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

25,000

25,000

01/06/22

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

40,000

40,000

01/06/21

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

23,000

23,000

01/06/15

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

50,000

50,000

01/06/14

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

45,000

45,000

01/06/14

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

01/06/09

مشاهده

الکترو بازیافت نوید

تهران - تهران

تهران

28,000

28,000

01/06/07

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

30,000

30,000

01/06/06

مشاهده

بنگاه سعادت

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

30,000

30,000

01/06/05

مشاهده

شرکت آذر سیم بازیافت

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

23,000

23,000

01/05/28

مشاهده