ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات هارد

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

35,000

35,000

02/03/15

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

45,000

45,000

02/03/14

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

02/03/14

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

80,000

80,000

02/03/12

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

55,000

55,000

02/03/12

مشاهده

بازیافت فلزات شاهین شهر

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

40,000

40,000

02/03/11

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

95,000

95,000

02/03/11

مشاهده

بانک ضایعات نصیری

گیلان - رشت

گیلان

41,000

41,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

60,000

60,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

100,000

100,000

02/03/10

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

40,000

40,000

02/03/10

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

40,000

40,000

02/03/09

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

108,000

108,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

35,000

35,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

35,000

35,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

65,000

65,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه ماهور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

25,000

25,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

50,000

50,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

70,000

70,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

70,000

70,000

02/03/07

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

75,000

75,000

02/03/05

مشاهده

آدیش الکترونیک آویژه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

65,000

65,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه توس

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

40,000

40,000

02/02/30

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

80,000

80,000

02/02/20

مشاهده

شرکت نوین بازیافت

قم - قم

قم

35,000

35,000

02/02/19

مشاهده