ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات گوشی موبایل اصل

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

130,000

130,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

165,000

165,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه سید مسعود جباری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

90,000

90,000

00/08/06

مشاهده

کسری فلز جیحون

فارس - شیراز

فارس

250,000

250,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

240,000

240,000

00/08/05

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

200,000

200,000

00/08/05

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

105,000

105,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

تهران - رباط کریم

تهران

280,000

280,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

250,000

250,000

00/08/03

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

تهران

170,000

170,000

00/08/02

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

180,000

180,000

00/08/01

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

260,000

260,000

00/08/01

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

230,000

230,000

00/07/28

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

250,000

250,000

00/07/28

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

350,000

350,000

00/07/25

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

250,000

250,000

00/07/24

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

200,000

200,000

00/07/23

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

250,000

250,000

00/06/22

مشاهده

بنگاه حیدری

تهران - تهران

تهران

250,000

250,000

00/06/21

مشاهده

بنگاه الوین

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

290,000

290,000

00/05/17

مشاهده

بنگاه امیر اعظم

تهران - تهران

تهران

110,000

110,000

00/04/22

مشاهده

تولیدی بیک زاده

خراسان رضوی - چناران

خراسان رضوی

170,000

170,000

00/04/11

مشاهده

فلزات رنگی خاورشهر

تهران - تهران

تهران

250,000

250,000

00/04/10

مشاهده

بنگاه اهوازی جزایری

خوزستان - اهواز

خوزستان

200,000

200,000

00/03/30

مشاهده

بنگاه حسین عباسی

اصفهان - مبارکه

اصفهان

200,000

200,000

00/02/25

مشاهده