ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات گوشی موبایل اصل

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

450,000

450,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

600,000

600,000

02/01/09

مشاهده

برد موبایل برتر 1

تهران - قرچک

تهران

340,000

340,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

350,000

350,000

02/01/08

مشاهده

بانک ضایعات نصیری

گیلان - رشت

گیلان

285,000

285,000

02/01/08

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

510,000

510,000

02/01/07

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

350,000

350,000

02/01/07

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

330,000

330,000

02/01/07

مشاهده

کهن پارت

فارس - شیراز

فارس

344,000

344,000

02/01/03

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

400,000

400,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

300,000

300,000

02/01/02

مشاهده

شرکت آذر سیم بازیافت

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

380,000

380,000

02/01/01

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

650,000

650,000

01/12/28

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

500,000

500,000

01/12/27

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

450,000

450,000

01/12/27

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

400,000

400,000

01/12/25

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

450,000

450,000

01/12/22

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

350,000

350,000

01/12/21

مشاهده

بنگاه ماهور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

150,000

150,000

01/12/16

مشاهده

بنگاه برادران کریمی

کرمان - کرمان

کرمان

380,000

380,000

01/12/14

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

البرز - کرج

البرز

400,000

400,000

01/12/13

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

450,000

450,000

01/12/13

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

تهران

300,000

300,000

01/12/13

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

500,000

500,000

01/12/12

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

360,000

360,000

01/12/02

مشاهده