ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات گوشی موبایل اصل

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

200,000

200,000

01/03/05

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

235,000

235,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

200,000

200,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

300,000

300,000

01/03/03

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

300,000

300,000

01/03/02

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

200,000

200,000

01/03/02

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

300,000

300,000

01/03/02

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

تهران - رباط کریم

تهران

380,000

380,000

01/03/02

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

120,000

120,000

01/03/01

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

300,000

300,000

01/03/01

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

250,000

250,000

01/03/01

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

260,000

260,000

01/02/30

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

255,000

255,000

01/02/24

مشاهده

شرکت آذر سیم بازیافت

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

270,000

270,000

01/02/23

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

200,000

200,000

01/02/18

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

115,000

115,000

01/02/17

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

تهران

220,000

220,000

01/02/15

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

210,000

210,000

01/02/13

مشاهده

بنگاه سید مسعود جباری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

120,000

120,000

00/11/11

مشاهده

بنگاه پارس مهدی

تهران - ری

تهران

250,000

250,000

00/10/13

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

400,000

400,000

00/10/06

مشاهده

بنگاه اهوازی جزایری

خوزستان - اهواز

خوزستان

200,000

200,000

00/03/30

مشاهده

بنگاه شهرزاد

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

00/02/19

مشاهده

بنگاه آرشا

تهران - رباط کریم

تهران

180,000

180,000

99/11/20

مشاهده

بنگاه محمد باقری

تهران - شهریار

تهران

300,000

300,000

99/10/19

مشاهده