ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات گوشی موبایل اصل

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

190,000

190,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

240,000

240,000

01/09/06

مشاهده

برد موبایل برتر 1

تهران - قرچک

تهران

300,000

300,000

01/09/04

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

250,000

250,000

01/09/03

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

250,000

250,000

01/09/03

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

350,000

350,000

01/09/02

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

فارس

280,000

280,000

01/09/02

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

270,000

270,000

01/09/01

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

360,000

360,000

01/08/28

مشاهده

شرکت آذر سیم بازیافت

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

290,000

290,000

01/08/27

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

350,000

350,000

01/08/26

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

310,000

310,000

01/08/25

مشاهده

بنگاه برادران کریمی

کرمان - کرمان

کرمان

280,000

280,000

01/08/18

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

185,000

185,000

01/08/17

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

130,000

130,000

01/08/16

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

البرز - کرج

البرز

400,000

400,000

01/08/14

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

250,000

250,000

01/08/02

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

200,000

200,000

01/07/29

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

450,000

450,000

01/07/27

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

222,000

222,000

01/07/21

مشاهده

استوک معصومی

تهران - رباط کریم

تهران

280,000

280,000

01/07/12

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

تهران

200,000

200,000

01/07/08

مشاهده

بنگاه ماهور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

120,000

120,000

01/06/29

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

300,000

300,000

01/06/14

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

270,000

270,000

01/06/06

مشاهده