ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات گوشی موبایل اصل

بازیافت فلزات طلایی

تهران - رباط کریم

تهران

400,000

400,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

500,000

500,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

600,000

600,000

02/07/06

مشاهده

برد موبایل برتر 1

تهران - قرچک

تهران

400,000

400,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

600,000

600,000

02/07/03

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

550,000

550,000

02/07/02

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

350,000

350,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

600,000

600,000

02/06/31

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

300,000

300,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

800,000

800,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه مهدی احمدی

تهران - تهران

تهران

650,000

650,000

02/06/29

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

470,000

470,000

02/06/24

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

600,000

600,000

02/06/23

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

600,000

600,000

02/06/21

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

700,000

700,000

02/06/19

مشاهده

کهن پارت

فارس - شیراز

فارس

380,000

380,000

02/06/09

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

تهران

250,000

250,000

02/06/07

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

البرز - کرج

البرز

500,000

500,000

02/06/05

مشاهده

بنگاه برادران کریمی

کرمان - کرمان

کرمان

380,000

380,000

02/06/04

مشاهده

بازیافت فلزات شاهین شهر

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

410,000

410,000

02/05/31

مشاهده

شرکت آذر سیم بازیافت

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

500,000

500,000

02/05/27

مشاهده

بانک ضایعات نصیری

گیلان - رشت

گیلان

260,000

260,000

02/05/22

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

400,000

400,000

02/05/16

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

350,000

350,000

02/05/16

مشاهده

بنگاه ماهور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

230,000

230,000

02/05/15

مشاهده