ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات گوشی موبایل در هم

برد موبایل برتر 1

تهران - قرچک

تهران

180,000

180,000

01/09/17

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

160,000

160,000

01/09/17

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

185,000

185,000

01/09/16

مشاهده

شرکت نوین بازیافت

قم - قم

قم

200,000

200,000

01/09/16

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

150,000

150,000

01/09/16

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

150,000

150,000

01/09/16

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

200,000

200,000

01/09/15

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

250,000

250,000

01/09/15

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

175,000

175,000

01/09/14

مشاهده

بنگاه برادران کریمی

کرمان - کرمان

کرمان

190,000

190,000

01/09/13

مشاهده

شرکت آذر سیم بازیافت

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

190,000

190,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

200,000

200,000

01/09/11

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

فارس

170,000

170,000

01/09/10

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

220,000

220,000

01/09/09

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

275,000

275,000

01/09/07

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

160,000

160,000

01/09/06

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

200,000

200,000

01/09/03

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

120,000

120,000

01/08/16

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

البرز - کرج

البرز

220,000

220,000

01/08/14

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

130,000

130,000

01/08/02

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

185,000

185,000

01/07/29

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

250,000

250,000

01/07/27

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

125,000

125,000

01/07/21

مشاهده

استوک معصومی

تهران - رباط کریم

تهران

195,000

195,000

01/07/12

مشاهده

بنگاه ماهور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

95,000

95,000

01/06/29

مشاهده