ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات گوشی موبایل در هم

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

150,000

150,000

01/04/10

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

180,000

180,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

250,000

250,000

01/04/09

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

200,000

200,000

01/04/09

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

260,000

260,000

01/04/09

مشاهده

استوک معصومی

تهران - رباط کریم

تهران

200,000

200,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

160,000

160,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

175,000

175,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

230,000

230,000

01/04/06

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

150,000

150,000

01/04/06

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

190,000

190,000

01/04/05

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

150,000

150,000

01/04/04

مشاهده

ضایعات الکترونیک آسیا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

200,000

200,000

01/04/03

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

175,000

175,000

01/04/01

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

90,000

90,000

01/03/30

مشاهده

بنگاه رضایی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

20,000

20,000

01/03/29

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

190,000

190,000

01/03/27

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

فارس

250,000

250,000

01/03/25

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

180,000

180,000

01/03/15

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

120,000

120,000

01/03/13

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

150,000

150,000

01/03/09

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

تهران - رباط کریم

تهران

200,000

200,000

01/03/02

مشاهده

شرکت آذر سیم بازیافت

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

150,000

150,000

01/02/23

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

120,000

120,000

01/02/18

مشاهده

شرکت نوین بازیافت

قم - قم

قم

140,000

140,000

01/02/04

مشاهده