ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات گوشی موبایل در هم

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

300,000

300,000

02/09/11

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

270,000

270,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه باقری فر

قم - قم

قم

300,000

300,000

02/09/11

مشاهده

ضایعات الکترونیک افشار

مرکزی - اراک

مرکزی

300,000

300,000

02/09/11

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

250,000

250,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

280,000

280,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

500,000

500,000

02/09/10

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

300,000

300,000

02/09/10

مشاهده

برد موبایل برتر 1

تهران - قرچک

تهران

320,000

320,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه گیلان آنلاین

گیلان - لاهیجان

گیلان

320,000

320,000

02/09/09

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

200,000

200,000

02/09/07

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

350,000

350,000

02/09/06

مشاهده

بنگاه برادران کریمی

کرمان - کرمان

کرمان

210,000

210,000

02/09/05

مشاهده

بنگاه الکترونیک قربانی

تهران - رباط کریم

تهران

250,000

250,000

02/09/05

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

350,000

350,000

02/09/04

مشاهده

کهن پارت

فارس - شیراز

فارس

300,000

300,000

02/09/04

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

البرز - کرج

البرز

250,000

250,000

02/09/02

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

200,000

200,000

02/08/28

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

650,000

650,000

02/08/28

مشاهده

ضایعات کامپیوتر اینتل

همدان - بهار

همدان

260,000

260,000

02/08/27

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

350,000

350,000

02/08/23

مشاهده

بنگاه مهدی احمدی

تهران - تهران

تهران

240,000

240,000

02/08/23

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

250,000

250,000

02/08/16

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

230,000

230,000

02/08/11

مشاهده

بازیافت فلزات طلایی

تهران - رباط کریم

تهران

220,000

220,000

02/08/06

مشاهده