ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات گوشی موبایل در هم

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

300,000

300,000

02/01/09

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

250,000

250,000

02/01/09

مشاهده

برد موبایل برتر 1

تهران - قرچک

تهران

160,000

160,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

250,000

250,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

250,000

250,000

02/01/08

مشاهده

بانک ضایعات نصیری

گیلان - رشت

گیلان

185,000

185,000

02/01/08

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

240,000

240,000

02/01/07

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

200,000

200,000

02/01/07

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

150,000

150,000

02/01/07

مشاهده

کهن پارت

فارس - شیراز

فارس

244,000

244,000

02/01/03

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

310,000

310,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

200,000

200,000

02/01/02

مشاهده

شرکت آذر سیم بازیافت

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

240,000

240,000

02/01/01

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

310,000

310,000

01/12/28

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

400,000

400,000

01/12/27

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

300,000

300,000

01/12/27

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

300,000

300,000

01/12/25

مشاهده

شرکت نوین بازیافت

قم - قم

قم

210,000

210,000

01/12/22

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

220,000

220,000

01/12/21

مشاهده

بنگاه ماهور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

100,000

100,000

01/12/16

مشاهده

بنگاه برادران کریمی

کرمان - کرمان

کرمان

150,000

150,000

01/12/14

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

البرز - کرج

البرز

220,000

220,000

01/12/13

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

220,000

220,000

01/12/13

مشاهده

بنگاه باقری فر

قم - قم

قم

250,000

250,000

01/12/13

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

250,000

250,000

01/12/12

مشاهده