نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات کامپیوتری / موبایلی
نام مرکز
استان
به روزرسانی
همدان
98/03/01
تهران
98/03/01
تهران
98/03/01
فارس
98/02/31
آذربایجان شرقی
98/02/31
تهران
98/02/31
آذربایجان غربی
98/02/30
زنجان
98/02/30
اصفهان
98/02/30
آذربایجان شرقی
98/02/29
اصفهان
98/02/29
اصفهان
98/02/27
تهران
98/02/27
سمنان
98/02/26
تهران
98/02/25
تهران
98/02/20
آذربایجان شرقی
98/02/17
اصفهان
98/02/16
تهران
98/02/29
تهران
98/02/08
تهران
98/03/01
تهران
98/02/05
لرستان
97/12/16
قیمت های خرید ضایعات کامپیوتری / موبایلی
در بازه زمانی 98/2/30 تا 98/3/2
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
414,000
422,000
185,000
190,000
16,500
20,000
61,500
65,000
246,670
290,000
15,000
15,000
4,400
5,500
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی