نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات کامپیوتری / موبایلی
نام مرکز
استان
بروزرسانی
فارس
98/06/28
آذربایجان شرقی
98/06/28
تهران
98/06/28
تهران
98/06/27
تهران
98/06/27
تهران
98/06/26
اصفهان
98/06/26
همدان
98/06/22
اصفهان
98/06/22
سمنان
98/06/20
آذربایجان شرقی
98/06/13
اصفهان
98/06/12
زنجان
98/06/11
تهران
98/06/07
تهران
98/05/26
تهران
98/05/08
آذربایجان شرقی
98/05/06
تهران
98/04/26
تهران
98/06/06
تهران
98/04/24
تهران
98/04/15
قیمت های خرید ضایعات کامپیوتری / موبایلی
در بازه زمانی 98/6/26 تا 98/6/29
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
386,670
410,000
190,000
230,000
19,800
21,000
72,500
75,000
267,000
270,000
14,300
15,000
4,340
5,000
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی