نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات کامپیوتری / موبایلی
نام مرکز
استان
بروزرسانی
فارس
98/04/31
اصفهان
98/04/30
تهران
98/04/30
تهران
98/04/29
آذربایجان شرقی
98/04/27
تهران
98/04/26
همدان
98/04/25
تهران
98/04/29
زنجان
98/04/23
تهران
98/04/24
تهران
98/04/19
تهران
98/04/15
اصفهان
98/04/14
تهران
98/03/30
تهران
98/03/24
آذربایجان غربی
98/03/19
آذربایجان شرقی
98/03/16
تهران
98/03/12
تهران
98/03/01
سمنان
98/02/26
تهران
98/02/20
قیمت های خرید ضایعات کامپیوتری / موبایلی
در بازه زمانی 98/4/28 تا 98/4/31
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
376,670
400,000
165,000
170,000
17,000
18,000
60,000
65,000
178,330
210,000
8,750
11,000
4,100
5,300
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی