ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات کامپیوتر و موبایل

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

02/03/10

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

02/03/10

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

02/03/10

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

02/03/10

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

02/03/10

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

02/03/10

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

02/03/10

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

02/03/10

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

02/03/09

مشاهده

بنگاه نیک

اصفهان - اصفهان

02/03/09

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

02/03/09

مشاهده

نو پردازان کاغذ دژستان

فارس - شیراز

02/03/09

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

02/03/09

مشاهده

برد موبایل برتر 1

تهران - قرچک

02/03/08

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

02/03/08

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

02/03/08

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

02/03/08

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

02/03/08

مشاهده

همراه کامپیوتر

گیلان - رشت

02/03/08

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

02/03/08

مشاهده

بنگاه ماهور

خراسان رضوی - مشهد

02/03/08

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

02/03/08

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

02/03/08

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

02/03/08

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ فرازنده

تهران - تهران

02/03/08

مشاهده