ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات کامپیوتر و موبایل

نام مرکز
بروزرسانی

بنگاه علی زنجانی

البرز - کرج

00/08/06

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

00/08/06

مشاهده

بنگاه شریف

خراسان رضوی - مشهد

00/08/06

مشاهده

بنگاه سید مسعود جباری

خراسان رضوی - مشهد

00/08/06

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

00/08/06

مشاهده

کسری فلز جیحون

فارس - شیراز

00/08/06

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

00/08/05

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

00/08/05

مشاهده

شرکت سورنا کاغذ ثمین

فارس - شیراز

00/08/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

00/08/05

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

00/08/05

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

00/08/05

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

00/08/04

مشاهده

بنگاه فرازنده

تهران - تهران

00/08/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

00/08/04

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

00/08/04

مشاهده

بازیافت الکترونیک سپاهان

اصفهان - اصفهان

00/08/04

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

00/08/04

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

تهران - رباط کریم

00/08/03

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

00/08/03

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

00/08/02

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

00/08/02

مشاهده

بنگاه آرش

همدان - همدان

00/08/02

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

00/08/01

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

00/08/01

مشاهده