ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات کامپیوتر و موبایل

نام مرکز
بروزرسانی

دلتا بازیافت

قم - قم

01/04/15

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

01/04/15

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

01/04/15

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

01/04/15

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

01/04/14

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

01/04/14

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

01/04/14

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

01/04/14

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

01/04/14

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

01/04/14

مشاهده

بنگاه دژستان

فارس - شیراز

01/04/14

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

01/04/13

مشاهده

شرکت سورنا کاغذ ثمین

فارس - شیراز

01/04/13

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

01/04/13

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

01/04/13

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

01/04/13

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

01/04/13

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

01/04/12

مشاهده

استوک معصومی

تهران - رباط کریم

01/04/12

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

01/04/12

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

01/04/12

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

01/04/12

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

01/04/12

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

01/04/11

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

01/04/11

مشاهده