ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات باتری خشک - خارجی

اسقاط آنلاین

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

42,000

42,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

35,000

35,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

50,000

50,000

02/01/05

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

45,000

45,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه سامان

تهران - تهران

تهران

48,000

48,000

02/01/04

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

53,000

53,000

02/01/04

مشاهده

کهن پارت

فارس - شیراز

فارس

44,400

44,400

02/01/03

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

36,000

36,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

45,000

45,000

02/01/02

مشاهده

سرب و باتری دوخائی

تهران - تهران

تهران

49,000

49,000

02/01/02

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

تهران

47,000

47,000

02/01/01

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

35,000

35,000

01/12/29

مشاهده

بنگاه شهبازی

خوزستان - اهواز

خوزستان

30,000

30,000

01/12/28

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

50,000

50,000

01/12/28

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

44,000

44,000

01/12/28

مشاهده

فلز گستر مرکزی

تهران - ری

تهران

50,000

50,000

01/12/23

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

50,000

50,000

01/12/23

مشاهده

خبات هانیسی

کردستان - سنندج

کردستان

45,000

45,000

01/12/20

مشاهده

بنگاه سروش

تهران - شهریار

تهران

45,000

45,000

01/12/18

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

55,000

55,000

01/12/18

مشاهده

آرتا فلز

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

59,000

59,000

01/12/17

مشاهده

بنگاه رنگین فلز مولایی

تهران - تهران

تهران

64,000

64,000

01/12/14

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

40,000

40,000

01/12/12

مشاهده