ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات باتری خشک - خارجی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

38,500

38,500

01/03/05

مشاهده

بنگاه شهبازی

خوزستان - اهواز

خوزستان

34,000

34,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

37,000

37,000

01/03/05

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

41,500

41,500

01/03/05

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

43,000

43,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه رمضانی

اصفهان - نائین

اصفهان

41,500

41,500

01/03/05

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

39,000

39,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

35,000

35,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

32,000

32,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

38,000

38,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

37,500

37,500

01/03/04

مشاهده

مس برتر

تهران - تهران

تهران

41,000

41,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

39,000

39,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

35,000

35,000

01/03/04

مشاهده

ریخته گری خوشدل

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/03/04

مشاهده

بازرگانی مقدم

اصفهان - اصفهان

اصفهان

38,500

38,500

01/03/03

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

35,000

35,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه سالار

فارس - شیراز

فارس

35,000

35,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/03/03

مشاهده

انبار ضایعات سید

اصفهان - آران و بیدگل

اصفهان

31,000

31,000

01/03/02

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

30,000

30,000

01/03/02

مشاهده

بنگاه عرفان

فارس - شیراز

فارس

39,000

39,000

01/03/01

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

البرز

21,000

21,000

01/03/01

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

42,000

42,000

01/03/01

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

37,000

37,000

01/03/01

مشاهده