ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات باتری خشک - خارجی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

29,000

29,000

00/08/06

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

32,000

32,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه سالار

فارس - شیراز

فارس

30,000

30,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

30,000

30,000

00/08/06

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

32,500

32,500

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

33,000

33,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه شیخ زاده

هرمزگان - قشم

هرمزگان

30,000

30,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

32,000

32,000

00/08/06

مشاهده

ریخته گری خوشدل

تهران - تهران

تهران

34,000

34,000

00/08/05

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

31,000

31,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

34,000

34,000

00/08/05

مشاهده

فلزات رنگین عماد

تهران - تهران

تهران

33,000

33,000

00/08/05

مشاهده

اسقاط آنلاین

تهران - تهران

تهران

33,000

33,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

34,500

34,500

00/08/05

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

33,500

33,500

00/08/04

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

33,000

33,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه مرادی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

33,000

33,000

00/08/04

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

30,000

30,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه فلزات مرسلی

تهران - ری

تهران

33,500

33,500

00/08/03

مشاهده

رنگین بار برادران محمدی

همدان - ملایر

همدان

32,000

32,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

33,000

33,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات نیکنام

البرز - فردیس

البرز

30,000

30,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

33,500

33,500

00/08/03

مشاهده

بنگاه مهدی اکبری

خوزستان - اهواز

خوزستان

30,000

30,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

32,000

32,000

00/08/03

مشاهده