ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات باتری خشک - ایرانی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

30,200

30,200

00/08/06

مشاهده

بنگاه علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

30,000

30,000

00/08/06

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

32,000

32,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه برادران محمدی

خوزستان - اهواز

خوزستان

35,000

35,000

00/08/06

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

34,000

34,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه سالار

فارس - شیراز

فارس

30,000

30,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ری

تهران

34,000

34,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

31,000

31,000

00/08/06

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

32,500

32,500

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

31,500

31,500

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

34,000

34,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه ذوقی حبیبی

تهران - ری

تهران

34,000

34,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه شیخ زاده

هرمزگان - قشم

هرمزگان

30,000

30,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات خدادادی

همدان - ملایر

همدان

33,000

33,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

32,000

32,000

00/08/06

مشاهده

ریخته گری خوشدل

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

00/08/05

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

31,000

31,000

00/08/05

مشاهده

ضایعات رحیمی

ایلام - ایلام

ایلام

30,000

30,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

34,000

34,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه طوس فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

33,000

33,000

00/08/05

مشاهده

فلزات رنگین عماد

تهران - تهران

تهران

34,000

34,000

00/08/05

مشاهده

اسقاط آنلاین

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

00/08/05

مشاهده

فلزات رنگی (زارعی)

تهران - تهران

تهران

34,000

34,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

34,500

34,500

00/08/05

مشاهده

بنگاه فلزات حبیبی

تهران - تهران

تهران

34,000

34,000

00/08/05

مشاهده